میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳

میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳

از محمد فصولی الكربلائي، ۴ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ وود کل نبی مرسل و ولی ۲.۱ ۲:۱۷ ۱ ۱ ۱۰۷۰ ۷۷۰
۲ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ دوباره صحن چشای عاشق شده دریایی سرود ۶.۱ ۶:۳۷ ۱ ۱ ۱۴۰۵ ۱۲۵۹
۳ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ نبارک سرود ۲.۶ ۲:۴۹ ۱ ۱ ۸۱۵ ۸۱۹
۴ میلاد حضرت زینب (س) ۱۳۹۳ علی مولا | فارسی ، عربی سرود ۲.۱ ۲:۱۶ ۲ ۲ ۱۴۸۰ ۹۷۶