گلچین محرم ۱۳۹۳

گلچین محرم ۱۳۹۳

از حاج حسن خلج، ۴۴ قطعه، ۷ ساعت و ۷ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ همیشه مادرم قبل از خودم دنبال کارم بود روضه ۱۵ ۱۶:۲۰ ۶ ۶ ۹۵۸۸ ۳۲۷۹
۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ قصه قصه آتیش نیست زمینه ۸.۳ ۸:۵۹ ۶ ۶ ۳۷۰۸ ۲۵۴۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ محرم اومد و دلا رو غم گرفت واحد ۱۰.۵ ۱۱:۲۴ ۶ ۶ ۹۹۲۴ ۴۲۸۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ بیا و بشین مرد خانه نشین واحد ۴.۱ ۴:۲۸ ۶ ۶ ۱۸۶۵ ۱۹۰۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ هزار تا لشکر آمده بیا که برگردیم روضه ۸ ۸:۴۰ ۶ ۶ ۳۰۳۶ ۲۵۴۹
۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ با احتیاط لاله من را زمین گذار روضه ۷.۶ ۸:۱۴ ۶ ۶ ۱۸۱۰ ۲۲۲۱
۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ دل بی قرارم آروم ندارم زمینه ۶ ۶:۳۴ ۶ ۶ ۳۲۹۸ ۲۸۸۴
۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ گریه کن ای زمین خون ببار آسمون واحد ۹.۲ ۱۰:۰۲ ۵ ۵ ۴۱۳۹ ۲۹۹۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ دلم ای برادر به غم مبتلاست واحد ۴.۲ ۴:۳۰ ۶ ۶ ۲۷۸۲ ۲۱۲۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ تصور کن سه ساله باشی روضه ۲۳.۱ ۲۵:۱۰ ۶ ۶ ۳۳۱۲ ۹۶۹۰
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ نگفتی که من دل دارم رفتی روضه ۶.۷ ۷:۱۹ ۶ ۶ ۹۷۰۶ ۳۶۸۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ آشفته تر مخواه دل شکستمو روضه ۱۳.۶ ۱۴:۵۰ ۶ ۶ ۱۷۲۱ ۱۸۱۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ مقاتل را تماما جستجو کردم روضه ۲۰.۳ ۲۲:۰۸ ۶ ۶ ۱۴۶۸ ۱۸۴۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ همیشه چشم خیسم ابری بود زمینه ۸ ۸:۴۱ ۶ ۶ ۱۹۹۹ ۱۷۷۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای مظهر نجابت و اخلاص و سادگی واحد ۷.۳ ۷:۵۶ ۶ ۶ ۱۰۲۱ ۱۷۷۹
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ داداش بیا و یک نگاه به قلب خواهر کن روضه ۱۹.۵ ۲۱:۱۷ ۵ ۵ ۲۳۸۹ ۲۵۶۱
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ حی علی خیر العمل حسین زمینه ۵.۱ ۵:۳۲ ۵ ۵ ۱۷۹۵ ۱۸۰۴
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه اعتنایی کن داداش به خواهرت واحد ۹.۷ ۱۰:۳۴ ۶ ۶ ۱۶۷۵ ۲۱۲۸
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ هستی تو ای جان اخا واحد ۴.۵ ۴:۵۰ ۵ ۵ ۱۴۶۴ ۲۰۷۰
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد مناجات ۵.۵ ۵:۵۶ ۵ ۵ ۳۶۶۵ ۲۴۶۰
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ برای اولین دفعه میان خیمه عاقد گفت روضه ۱۲.۵ ۱۳:۴۰ ۶ ۶ ۹۵۶ ۱۷۸۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ تشنه اذن میدون این چشمای دریامه زمینه ۷.۴ ۸:۰۰ ۶ ۶ ۹۶۸ ۱۸۲۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ بزار برم عمو تا که بشم فدات واحد ۱۱.۱ ۱۲:۰۷ ۶ ۶ ۱۸۳۵ ۱۹۴۶
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ به طف ماه گل پیرهن آمده واحد ۵.۸ ۶:۲۰ ۶ ۶ ۷۶۹ ۱۵۳۲
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ گل پژمرده پژمردن نداره شعرخوانی ۶ ۶:۲۹ ۵ ۵ ۱۵۰۳ ۱۸۹۰
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ وداع کنید اهل حرم با طفل شیرخواره روضه ۱۳.۱ ۱۴:۱۴ ۵ ۵ ۱۷۸۸ ۱۹۶۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ لالا لالا لالا آروم جونم زمینه ۶.۸ ۷:۲۲ ۵ ۵ ۴۵۸۶ ۲۴۵۵
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ گریه نکن رباب عروس مادرم واحد ۸.۷ ۹:۲۹ ۶ ۶ ۲۰۰۸۱ ۶۲۴۸
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ تویی باب حاجات و باب حسین واحد ۲.۲ ۲:۱۹ ۶ ۶ ۷۵۳ ۱۴۵۲
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ لشکر دارن به هم میگن حسین زمین خورده روضه ۱۱.۱ ۱۲:۰۸ ۵ ۵ ۳۱۶۸ ۲۲۲۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ چشماتو وا کن بابا منو نگاه کن بابا زمینه ۷.۴ ۸:۰۰ ۵ ۵ ۱۵۵۶ ۱۹۴۸
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ آهسته تر برو می خوام نگات کنم واحد ۹.۳ ۱۰:۰۵ ۵ ۵ ۳۶۳۳ ۲۰۴۳
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ از اول علی تا به آخر علی واحد ۴.۱ ۴:۲۴ ۵ ۵ ۱۲۳۳ ۱۶۲۲
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ آنقدر با آتش دل سوختم تا ساختم شعرخوانی ۵.۸ ۶:۱۷ ۵ ۵ ۱۲۶۴ ۱۴۴۵
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ سه شعبه بی آبرو داره عجب زهری روضه ۱۵.۱ ۱۶:۳۰ ۶ ۶ ۲۹۸۰ ۲۳۱۲
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ همون دم که رفتی دلم رفت زمینه ۹.۴ ۱۰:۱۵ ۵ ۵ ۳۹۶۹ ۲۲۹۴
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ سقای تشنه لب رو سینه کویر واحد ۱۰.۸ ۱۱:۴۶ ۶ ۶ ۱۹۶۱ ۱۸۰۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ عرض ارادتم به ابالفضل بارها واحد ۵.۴ ۵:۵۱ ۶ ۶ ۱۰۷۷ ۱۶۰۷
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای دل و جان عاشقان شیفته لقای تو شعرخوانی ۶.۱ ۶:۳۸ ۵ ۵ ۸۳۱ ۱۳۸۸
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ داری میری پناه من خدا نگهدارت روضه ۱۴.۵ ۱۵:۴۸ ۶ ۶ ۵۵۰۸ ۲۶۱۰
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ چجوری دلت میاد منو بذاری بری زمینه ۸.۱ ۸:۵۰ ۵ ۵ ۱۷۴۴ ۱۶۵۶
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ عکس امشب که خوش احوال تو را می بینم واحد ۶.۳ ۶:۵۳ ۵ ۵ ۹۸۶ ۱۶۴۴
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ شب آخر لاله های خداست واحد ۴.۵ ۴:۵۱ ۶ ۶ ۱۰۷۳ ۱۶۱۳
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ دل تو دلم دیگه نیست آقا واسه کربلا شور ۵ ۵:۲۸ ۴ ۴ ۲۵۶۴ ۳۱۷۸