گلچین محرم ۱۳۹۳

گلچین محرم ۱۳۹۳

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸۹ قطعه، ۹ ساعت و ۹ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ تا کمی پلک چشم من نم شد مناجات ۳.۲ ۳:۲۱ ۱۹ ۱۹ ۳۲۱۰۳ ۱۲۳۲۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ در دل زخمی خود درد نهانی دارم روضه ۸.۳ ۸:۵۶ ۱۹ ۱۹ ۱۱۳۳۲ ۸۷۳۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ یا حبیب من لا حبیب له زمینه ۸ ۸:۳۶ ۲۳ ۲۳ ۴۰۰۳۵ ۲۳۷۰۱
۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ دلم آروم شده خیالم راحته زمینه ۳.۳ ۳:۳۰ ۲۰ ۲۰ ۲۲۶۳۵ ۱۵۵۷۵
۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر لله به ماه محرم رسیدم نوحه ۷.۵ ۸:۰۰ ۱۸ ۱۸ ۲۱۸۱۷ ۱۲۴۰۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو ای قاتل مرا کشتی بیا بنویس با خونم واحد ۳.۹ ۴:۱۴ ۲۰ ۲۰ ۱۵۲۲۷ ۱۰۹۰۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ می دونی کربلا چه وقت دیدن داره شور ۵ ۵:۱۹ ۱۸ ۱۸ ۹۱۵۸۰ ۳۵۲۳۵
۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ دل بی قرارم آروم ندارم زمینه ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۲۱ ۲۱ ۴۳۹۸۰ ۱۹۶۳۸
۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۵.۱ ۵:۲۸ ۱۸ ۱۸ ۱۶۷۵۲ ۱۴۴۶۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای حسین جان ببین خواهرت شد پریشان نوحه ۴ ۴:۱۷ ۱۸ ۱۸ ۷۲۳۱ ۶۳۷۳
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ الا یاران من میعادگاه داورست اینجا واحد ۴.۵ ۴:۴۷ ۱۸ ۱۸ ۷۴۶۸ ۷۱۲۰
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ من خیلی چشم به رات بودم دیر اومدی بابا روضه ۸ ۸:۴۳ ۱۸ ۱۸ ۱۳۰۶۸ ۷۵۷۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ سر آمد شام غم هایم مه عیدم کجا بودی روضه ۳.۷ ۴:۰۰ ۱۸ ۱۸ ۵۰۵۵ ۵۴۶۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ مجنون باید با لیلا باشه زمینه ۸.۷ ۹:۲۴ ۱۷ ۱۷ ۱۰۳۷۱ ۹۷۸۱
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ کنج ویران شب ماتمم سر رسیده نوحه ۴.۹ ۵:۱۷ ۱۷ ۱۷ ۴۳۴۱ ۴۹۳۳
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ پدرش آمده است در طبق با سر خود واحد ۲.۹ ۳:۰۲ ۱۹ ۱۹ ۵۸۵۶ ۶۵۰۶
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ دو سه روزه سری به ما نمی زنی واحد ۷.۱ ۷:۳۹ ۱۹ ۱۹ ۱۲۳۴۳ ۸۱۰۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ قصد دارند که چون رود به دریا بروند روضه ۷.۵ ۸:۰۱ ۱۷ ۱۷ ۳۲۴۳ ۳۸۵۵
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ کشتی به گل نشسته اومده زمینه ۷.۴ ۷:۵۴ ۲۲ ۲۲ ۱۴۳۲۹ ۱۱۴۰۲
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ دم نزن از غریبی پیش چشای خواهر زمینه ۸.۱ ۸:۴۲ ۱۵ ۱۵ ۸۸۳۸ ۷۲۱۲
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای برادر دو دسته گل من فدایت نوحه ۴.۷ ۵:۰۸ ۱۶ ۱۶ ۵۱۶۷ ۴۵۵۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ از خیمه در آمد دوران غم زینب کبری به سر آمد واحد ۴.۶ ۴:۴۸ ۱۸ ۱۸ ۸۰۷۹ ۵۸۵۵
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۴ ۳:۳۱ ۱۷ ۱۷ ۷۷۶۰ ۷۲۰۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۴.۷ ۴:۵۶ ۱۷ ۱۷ ۸۱۳۲ ۷۹۱۷
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر خدا تمامی ما سینه زن شدیم مناجات ۴.۷ ۵:۰۳ ۱۸ ۱۸ ۷۹۹۶ ۴۲۴۲
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ با سر می آورم روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۶ ۱۷ ۱۷ ۳۴۸۸ ۴۱۷۴
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ کشتی به گل نشسته اومده زمینه ۷.۳ ۷:۴۹ ۱۹ ۱۹ ۲۴۲۲۶ ۱۰۵۸۶
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه قبیله است توی دنیا یکه تاز قصه هاست زمینه ۸.۱ ۸:۴۰ ۱۹ ۱۹ ۶۳۱۵ ۶۳۷۹
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ یار آخر برای تو آمد به صحنه نوحه ۴.۸ ۵:۰۹ ۱۸ ۱۸ ۱۲۸۶۲ ۵۶۹۵
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۳.۸ ۴:۰۷ ۱۹ ۱۹ ۳۲۸۷۸۵ ۸۲۰۱۵
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۹ ۴:۱۰ ۱۹ ۱۹ ۱۴۲۳۶ ۳۸۶۱۷
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۴.۷ ۵:۰۳ ۱۸ ۱۸ ۴۵۳۱ ۵۴۷۴
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد مناجات ۵.۱ ۵:۲۸ ۱۸ ۱۸ ۱۴۶۵۰ ۵۶۳۴
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ باز یل آمده است معنی حی علی خیر العمل آمده است روضه ۱۶.۷ ۱۸:۱۰ ۱۹ ۱۹ ۵۶۲۳ ۴۳۷۴
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ چی به سر تو اومده ای نوجوون من روضه ۳.۳ ۳:۳۴ ۱۸ ۱۸ ۳۰۲۱ ۳۲۲۴
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ شاخه شمشاد حسن بغض من بین گلوت زمینه ۹ ۹:۴۷ ۱۹ ۱۹ ۵۲۸۱ ۵۵۵۶
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ تا که باشم فدای تو آماده هستم نوحه ۵.۴ ۵:۵۴ ۱۸ ۱۸ ۲۶۰۱ ۳۵۵۱
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری واحد ۵.۴ ۵:۴۶ ۱۸ ۱۸ ۸۶۲۱ ۵۲۷۴
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۳ ۳:۲۹ ۱۹ ۱۹ ۴۱۹۶ ۳۷۹۲
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۱۸ ۱۸ ۷۲۱۵ ۷۲۴۶
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ نام تو زینت دنیاست اباعبدالله مناجات ۵.۱ ۵:۲۰ ۱۹ ۱۹ ۹۰۸۹ ۴۱۶۹
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ دوش چشمی بر زمان انداختم شعرخوانی ۴.۸ ۵:۰۶ ۱۹ ۱۹ ۲۳۹۷ ۳۰۹۱
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ لالا لالا لای لای علی اصغر روضه ۹.۳ ۹:۵۴ ۲۰ ۲۰ ۴۸۳۰۹ ۱۲۸۱۵
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ دنیای من به تو وابستگی داره و زمینه ۸.۳ ۸:۴۸ ۱۹ ۱۹ ۱۱۸۲۱ ۶۵۷۰
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ اندازه یه قطره اشک آبی تو خیمه نبود زمینه ۷.۵ ۷:۵۳ ۱۷ ۱۷ ۲۲۴۹۹ ۱۰۰۲۰
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ بی قرارم برای تو باران نیامد نوحه ۴.۲ ۴:۲۱ ۱۷ ۱۷ ۳۰۵۳ ۳۴۱۱
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ بخون تو از چشمام که چی می کشی واحد ۵.۶ ۵:۵۱ ۱۷ ۱۷ ۸۵۲۹ ۵۶۵۶
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۱۶ ۱۶ ۶۶۹۵ ۴۹۳۹
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۱۶ ۱۶ ۲۱۴۵۷ ۸۴۰۴
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ هر که جان داد به جانان تو یا ثارالله مناجات ۴.۵ ۴:۴۵ ۱۷ ۱۷ ۲۸۴۲ ۲۸۶۲
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ این کیه که با ناله هاش دلم رو می بره روضه ۴.۹ ۵:۰۹ ۱۶ ۱۶ ۳۵۱۸ ۳۳۸۸
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ پسر لیلا وای وای زمینه ۷ ۷:۲۹ ۱۷ ۱۷ ۲۱۵۲۶ ۸۲۸۷
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ بر زمین است تن غرق خون اربا اربا نوحه ۴.۸ ۵:۰۹ ۱۶ ۱۶ ۴۰۶۹ ۳۳۴۷
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست واحد ۲.۹ ۳:۰۰ ۱۷ ۱۷ ۵۵۷۹ ۴۴۷۴
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ می باره بارون روی سر مجنون واحد ۳.۵ ۳:۴۱ ۱۷ ۱۷ ۳۴۷۳۲۶ ۷۶۸۲۹
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۵.۸ ۶:۱۰ ۱۷ ۱۷ ۳۳۳۲ ۵۲۹۰
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ نوای سینه به هر دم فقط اباالفضل است مناجات ۴.۵ ۴:۴۶ ۱۶ ۱۶ ۳۱۵۴ ۳۳۰۲
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو خیمه ها غوغاییه همه به فکر آبن روضه ۸.۵ ۹:۰۴ ۱۶ ۱۶ ۵۲۴۹ ۳۷۱۲
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ گلا همه رفتن غنچه هام تشنن زمینه ۸.۵ ۹:۰۴ ۱۹ ۱۹ ۱۴۴۹۲ ۷۴۸۲
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ من بمیرم دو چشم تو در خون نشسته نوحه ۳.۹ ۴:۱۵ ۱۷ ۱۷ ۲۳۲۷ ۳۰۵۴
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ دیده ام در کربلای دست تو واحد ۱.۸ ۱:۴۸ ۱۶ ۱۶ ۶۶۸۰ ۴۷۶۱
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ مسیر چشم معصومت منو راهی دریا کرد واحد ۳.۲ ۳:۲۰ ۱۵ ۱۵ ۴۳۷۰ ۴۱۴۹
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۲.۹ ۲:۵۸ ۱۵ ۱۵ ۳۱۲۹ ۳۵۶۹
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه دختری تو خیمه ها خواب اسیری می بینه روضه ۷.۲ ۷:۴۶ ۱۴ ۱۴ ۳۹۳۸۷ ۱۰۲۳۶
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ داداش تو رو خدا نزن حرف جدایی رو روضه ۶.۴ ۶:۵۳ ۱۶ ۱۶ ۵۵۱۴ ۴۱۱۵
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ غم من غم معجر تو زمینه ۷.۳ ۷:۴۹ ۱۶ ۱۶ ۵۵۹۶ ۶۲۵۱
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر لله به ماه محرم رسیدم نوحه ۴.۶ ۵:۰۱ ۱۵ ۱۵ ۳۸۲۸ ۳۷۲۸
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ چقدر نام تو زیباست اباعبدالله واحد ۴.۶ ۴:۵۴ ۱۵ ۱۵ ۵۰۶۴۴ ۱۱۸۴۶
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۴.۴ ۴:۳۹ ۱۵ ۱۵ ۸۲۱۱ ۵۳۸۷
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۲.۳ ۲:۲۳ ۱۷ ۱۷ ۳۸۱۰ ۴۰۲۱
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۴.۶ ۴:۵۵ ۱۵ ۱۵ ۲۱۴۴۹ ۹۰۵۷
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ نفس تو سینه دم گرفته مناجات ۲.۷ ۲:۵۲ ۵ ۵ ۲۹۸۷۷ ۸۲۸۹
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ شام غریبان حسین امشب است زمینه ۴.۵ ۴:۵۳ ۷ ۷ ۳۲۸۶ ۲۵۴۱
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ چه بانویی که پس از دختر رسول الله روضه ۱۲.۹ ۱۴:۰۳ ۷ ۷ ۲۳۳۰ ۲۳۰۷
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ غرورم له شده مثل بدنت زمینه ۴.۶ ۴:۵۹ ۷ ۷ ۳۳۳۵ ۲۷۵۸