گلچین محرم ۱۳۹۳

گلچین محرم ۱۳۹۳

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸۷ قطعه، ۸ ساعت و ۵۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ تا کمی پلک چشم من نم شد مناجات ۳.۲ ۳:۲۱ ۱۹ ۱۹ ۲۳۱۷۵ ۷۰۲۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ در دل زخمی خود درد نهانی دارم روضه ۸.۳ ۸:۵۶ ۱۹ ۱۹ ۷۵۸۶ ۴۷۸۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ یا حبیب من لا حبیب له زمینه ۸ ۸:۳۶ ۲۲ ۲۲ ۲۲۶۹۴ ۱۴۲۶۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ دلم آروم شده خیالم راحته زمینه ۳.۳ ۳:۳۰ ۲۰ ۲۰ ۱۴۷۷۲ ۹۶۳۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر لله به ماه محرم رسیدم نوحه ۷.۵ ۸:۰۰ ۱۸ ۱۸ ۱۰۰۲۸ ۶۵۱۸
۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو ای قاتل مرا کشتی بیا بنویس با خونم واحد ۳.۹ ۴:۱۴ ۲۰ ۲۰ ۱۰۱۱۲ ۶۷۴۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ می دونی کربلا چه وقت دیدن داره شور ۵ ۵:۱۹ ۱۸ ۱۸ ۵۶۵۶۰ ۲۲۶۷۴
۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ دل بی قرارم آروم ندارم زمینه ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۲۱ ۲۱ ۲۲۳۱۰ ۱۱۳۶۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۵.۱ ۵:۲۸ ۱۸ ۱۸ ۱۰۳۷۰ ۹۱۲۳
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای حسین جان ببین خواهرت شد پریشان نوحه ۴ ۴:۱۷ ۱۸ ۱۸ ۴۲۸۸ ۳۷۱۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ الا یاران من میعادگاه داورست اینجا واحد ۴.۵ ۴:۴۷ ۱۸ ۱۸ ۴۷۵۳ ۴۳۰۶
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ من خیلی چشم به رات بودم دیر اومدی بابا روضه ۸ ۸:۴۳ ۱۸ ۱۸ ۷۲۰۶ ۴۶۰۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ سر آمد شام غم هایم مه عیدم کجا بودی روضه ۳.۷ ۴:۰۰ ۱۸ ۱۸ ۳۰۹۸ ۳۵۹۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ مجنون باید با لیلا باشه زمینه ۸.۷ ۹:۲۴ ۱۷ ۱۷ ۶۸۶۶ ۶۲۳۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ کنج ویران شب ماتمم سر رسیده نوحه ۴.۹ ۵:۱۷ ۱۷ ۱۷ ۲۴۵۳ ۲۸۰۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ پدرش آمده است در طبق با سر خود واحد ۲.۹ ۳:۰۲ ۱۹ ۱۹ ۳۷۹۹ ۴۱۷۳
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ دو سه روزه سری به ما نمی زنی واحد ۷.۱ ۷:۳۹ ۱۹ ۱۹ ۷۱۹۶ ۴۹۵۹
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ قصد دارند که چون رود به دریا بروند روضه ۷.۵ ۸:۰۱ ۱۷ ۱۷ ۲۳۰۷ ۲۴۰۷
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ کشتی به گل نشسته اومده زمینه ۷.۴ ۷:۵۴ ۲۲ ۲۲ ۸۳۶۷ ۶۸۹۳
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ دم نزن از غریبی پیش چشای خواهر زمینه ۸.۱ ۸:۴۲ ۱۵ ۱۵ ۵۳۰۸ ۴۵۴۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای برادر دو دسته گل من فدایت نوحه ۴.۷ ۵:۰۸ ۱۶ ۱۶ ۳۰۲۵ ۲۶۴۱
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ از خیمه در آمد دوران غم زینب کبری به سر آمد واحد ۴.۶ ۴:۴۸ ۱۸ ۱۸ ۴۸۳۱ ۳۵۸۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۴ ۳:۳۱ ۱۷ ۱۷ ۵۲۰۳ ۴۶۰۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۴.۷ ۴:۵۶ ۱۷ ۱۷ ۵۰۲۴ ۵۱۶۵
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر خدا تمامی ما سینه زن شدیم مناجات ۴.۷ ۵:۰۳ ۱۸ ۱۸ ۳۰۵۵ ۲۴۴۸
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ با سر می آورم روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۶ ۱۷ ۱۷ ۲۳۰۴ ۲۸۳۹
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ کشتی به گل نشسته اومده زمینه ۷.۳ ۷:۴۹ ۱۹ ۱۹ ۱۳۰۷۹ ۶۵۹۹
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه قبیله است توی دنیا یکه تاز قصه هاست زمینه ۸.۱ ۸:۴۰ ۱۹ ۱۹ ۳۶۰۸ ۴۲۱۴
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ یار آخر برای تو آمد به صحنه نوحه ۴.۸ ۵:۰۹ ۱۸ ۱۸ ۱۰۴۰۰ ۴۱۳۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۳.۸ ۴:۰۷ ۱۹ ۱۹ ۲۰۸۶۲۸ ۵۴۷۸۰
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۹ ۴:۱۰ ۱۹ ۱۹ ۹۴۱۰ ۳۶۱۰۶
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۴.۷ ۵:۰۳ ۱۸ ۱۸ ۲۸۲۶ ۳۴۴۵
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد مناجات ۵.۱ ۵:۲۸ ۱۸ ۱۸ ۶۶۱۲ ۳۳۰۱
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ باز یل آمده است معنی حی علی خیر العمل آمده است روضه ۱۶.۷ ۱۸:۱۰ ۱۹ ۱۹ ۲۴۰۲ ۲۸۰۱
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ چی به سر تو اومده ای نوجوون من روضه ۳.۳ ۳:۳۴ ۱۸ ۱۸ ۲۱۱۹ ۲۰۴۷
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ شاخه شمشاد حسن بغض من بین گلوت زمینه ۹ ۹:۴۷ ۱۹ ۱۹ ۳۴۱۴ ۳۵۲۵
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ تا که باشم فدای تو آماده هستم نوحه ۵.۴ ۵:۵۴ ۱۸ ۱۸ ۱۶۳۱ ۲۰۸۴
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری واحد ۵.۴ ۵:۴۶ ۱۸ ۱۸ ۴۹۰۳ ۳۲۷۴
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۳ ۳:۲۹ ۱۹ ۱۹ ۲۳۹۷ ۲۳۵۱
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۱۸ ۱۸ ۴۷۴۹ ۴۸۷۶
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ نام تو زینت دنیاست اباعبدالله مناجات ۵.۱ ۵:۲۰ ۱۹ ۱۹ ۵۲۵۴ ۲۶۱۷
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ دوش چشمی بر زمان انداختم شعرخوانی ۴.۸ ۵:۰۶ ۱۹ ۱۹ ۱۶۵۰ ۱۷۹۰
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ لالا لالا لای لای علی اصغر روضه ۹.۳ ۹:۵۴ ۲۰ ۲۰ ۱۲۵۴۱ ۵۲۳۶
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ دنیای من به تو وابستگی داره و زمینه ۸.۳ ۸:۴۸ ۱۹ ۱۹ ۶۴۶۳ ۴۱۴۴
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ اندازه یه قطره اشک آبی تو خیمه نبود زمینه ۷.۵ ۷:۵۳ ۱۷ ۱۷ ۱۱۵۹۰ ۵۹۵۴
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ بی قرارم برای تو باران نیامد نوحه ۴.۲ ۴:۲۱ ۱۷ ۱۷ ۱۷۰۸ ۱۸۴۹
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ بخون تو از چشمام که چی می کشی واحد ۵.۶ ۵:۵۱ ۱۷ ۱۷ ۴۲۴۵ ۳۳۱۴
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۱۶ ۱۶ ۳۳۰۹ ۳۰۴۷
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۱۶ ۱۶ ۱۱۲۴۸ ۵۳۴۷
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ هر که جان داد به جانان تو یا ثارالله مناجات ۴.۵ ۴:۴۵ ۱۷ ۱۷ ۱۳۸۷ ۱۷۷۱
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ این کیه که با ناله هاش دلم رو می بره روضه ۴.۹ ۵:۰۹ ۱۶ ۱۶ ۲۱۲۹ ۲۱۳۸
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ پسر لیلا وای وای زمینه ۷ ۷:۲۹ ۱۷ ۱۷ ۱۸۸۴۴ ۵۵۲۹
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ بر زمین است تن غرق خون اربا اربا نوحه ۴.۸ ۵:۰۹ ۱۶ ۱۶ ۲۷۸۴ ۲۰۵۷
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست واحد ۲.۹ ۳:۰۰ ۱۷ ۱۷ ۳۵۹۳ ۲۸۶۸
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ می باره بارون روی سر مجنون واحد ۳.۵ ۳:۴۱ ۱۷ ۱۷ ۸۱۷۰۳ ۲۱۰۷۳
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۵.۸ ۶:۱۰ ۱۷ ۱۷ ۲۱۴۳ ۳۷۳۲
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ نوای سینه به هر دم فقط اباالفضل است مناجات ۴.۵ ۴:۴۶ ۱۶ ۱۶ ۲۳۰۶ ۲۱۴۵
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو خیمه ها غوغاییه همه به فکر آبن روضه ۸.۵ ۹:۰۴ ۱۶ ۱۶ ۲۵۲۱ ۲۲۹۷
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ گلا همه رفتن غنچه هام تشنن زمینه ۸.۵ ۹:۰۴ ۱۹ ۱۹ ۸۲۰۴ ۴۹۲۹
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ من بمیرم دو چشم تو در خون نشسته نوحه ۳.۹ ۴:۱۵ ۱۷ ۱۷ ۱۳۳۰ ۱۸۲۵
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ دیده ام در کربلای دست تو واحد ۱.۸ ۱:۴۸ ۱۶ ۱۶ ۳۵۴۹ ۳۰۲۵
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ مسیر چشم معصومت منو راهی دریا کرد واحد ۳.۲ ۳:۲۰ ۱۵ ۱۵ ۲۷۵۷ ۲۷۲۹
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۲.۹ ۲:۵۸ ۱۵ ۱۵ ۲۱۳۲ ۲۳۶۲
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه دختری تو خیمه ها خواب اسیری می بینه روضه ۷.۲ ۷:۴۶ ۱۴ ۱۴ ۱۶۲۵۴ ۵۳۸۲
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ داداش تو رو خدا نزن حرف جدایی رو روضه ۶.۴ ۶:۵۳ ۱۶ ۱۶ ۳۵۱۴ ۲۸۳۳
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ غم من غم معجر تو زمینه ۷.۳ ۷:۴۹ ۱۶ ۱۶ ۳۸۰۲ ۴۴۰۸
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر لله به ماه محرم رسیدم نوحه ۴.۶ ۵:۰۱ ۱۵ ۱۵ ۲۲۲۷ ۲۳۲۴
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ چقدر نام تو زیباست اباعبدالله واحد ۴.۶ ۴:۵۴ ۱۵ ۱۵ ۲۲۸۸۴ ۶۳۰۱
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۴.۴ ۴:۳۹ ۱۵ ۱۵ ۴۳۹۹ ۳۳۷۴
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۲.۳ ۲:۲۳ ۱۷ ۱۷ ۲۴۹۶ ۲۶۸۵
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۴.۶ ۴:۵۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵۱۱۴ ۶۵۱۱
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ نفس تو سینه دم گرفته مناجات ۲.۷ ۲:۵۲ ۱۵ ۱۵ ۹۵۷۸ ۳۶۵۸
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ شام غریبان حسین امشب است زمینه ۴.۵ ۴:۵۳ ۱۵ ۱۵ ۳۸۸۲ ۳۶۲۹
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ چه بانویی که پس از دختر رسول الله روضه ۱۲.۹ ۱۴:۰۳ ۱۴ ۱۴ ۳۶۱۷ ۲۳۵۳
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ غرورم له شده مثل بدنت زمینه ۴.۶ ۴:۵۹ ۱۴ ۱۴ ۵۳۹۰ ۴۰۳۲