گلچین محرم ۱۳۹۳

گلچین محرم ۱۳۹۳

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۸۷ قطعه، ۸ ساعت و ۵۹ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ تا کمی پلک چشم من نم شد مناجات ۳.۲ ۳:۲۱ ۱۹ ۱۹ ۲۳۵۵۷ ۷۲۸۰
۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ در دل زخمی خود درد نهانی دارم روضه ۸.۳ ۸:۵۶ ۱۹ ۱۹ ۷۷۷۸ ۴۹۸۷
۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ یا حبیب من لا حبیب له زمینه ۸ ۸:۳۶ ۲۲ ۲۲ ۲۳۴۰۶ ۱۴۸۲۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ دلم آروم شده خیالم راحته زمینه ۳.۳ ۳:۳۰ ۲۰ ۲۰ ۱۵۲۱۸ ۹۹۸۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر لله به ماه محرم رسیدم نوحه ۷.۵ ۸:۰۰ ۱۸ ۱۸ ۱۰۲۳۰ ۶۷۳۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو ای قاتل مرا کشتی بیا بنویس با خونم واحد ۳.۹ ۴:۱۴ ۲۰ ۲۰ ۱۰۳۲۸ ۶۹۳۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ می دونی کربلا چه وقت دیدن داره شور ۵ ۵:۱۹ ۱۸ ۱۸ ۵۷۷۳۷ ۲۳۱۸۹
۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ دل بی قرارم آروم ندارم زمینه ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۲۱ ۲۱ ۲۲۹۲۵ ۱۱۷۱۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۵.۱ ۵:۲۸ ۱۸ ۱۸ ۱۰۷۳۰ ۹۴۲۱
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای حسین جان ببین خواهرت شد پریشان نوحه ۴ ۴:۱۷ ۱۸ ۱۸ ۴۳۸۸ ۳۸۴۴
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ الا یاران من میعادگاه داورست اینجا واحد ۴.۵ ۴:۴۷ ۱۸ ۱۸ ۴۸۴۸ ۴۴۲۸
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ من خیلی چشم به رات بودم دیر اومدی بابا روضه ۸ ۸:۴۳ ۱۸ ۱۸ ۷۵۳۲ ۴۷۵۰
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ سر آمد شام غم هایم مه عیدم کجا بودی روضه ۳.۷ ۴:۰۰ ۱۸ ۱۸ ۳۲۱۱ ۳۶۹۷
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ مجنون باید با لیلا باشه زمینه ۸.۷ ۹:۲۴ ۱۷ ۱۷ ۷۱۰۰ ۶۴۴۷
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ کنج ویران شب ماتمم سر رسیده نوحه ۴.۹ ۵:۱۷ ۱۷ ۱۷ ۲۵۸۸ ۲۹۱۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ پدرش آمده است در طبق با سر خود واحد ۲.۹ ۳:۰۲ ۱۹ ۱۹ ۳۸۶۱ ۴۲۷۵
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ دو سه روزه سری به ما نمی زنی واحد ۷.۱ ۷:۳۹ ۱۹ ۱۹ ۷۳۴۱ ۵۱۲۵
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ قصد دارند که چون رود به دریا بروند روضه ۷.۵ ۸:۰۱ ۱۷ ۱۷ ۲۳۶۷ ۲۴۹۳
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ کشتی به گل نشسته اومده زمینه ۷.۴ ۷:۵۴ ۲۲ ۲۲ ۸۶۵۶ ۷۱۶۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ دم نزن از غریبی پیش چشای خواهر زمینه ۸.۱ ۸:۴۲ ۱۵ ۱۵ ۵۴۹۸ ۴۷۰۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای برادر دو دسته گل من فدایت نوحه ۴.۷ ۵:۰۸ ۱۶ ۱۶ ۳۰۹۳ ۲۷۵۰
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ از خیمه در آمد دوران غم زینب کبری به سر آمد واحد ۴.۶ ۴:۴۸ ۱۸ ۱۸ ۴۸۸۰ ۳۶۷۵
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۴ ۳:۳۱ ۱۷ ۱۷ ۵۳۴۴ ۴۷۶۲
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۴.۷ ۴:۵۶ ۱۷ ۱۷ ۵۱۷۲ ۵۲۹۶
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر خدا تمامی ما سینه زن شدیم مناجات ۴.۷ ۵:۰۳ ۱۸ ۱۸ ۳۱۸۲ ۲۵۳۸
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ با سر می آورم روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۶ ۱۷ ۱۷ ۲۳۷۲ ۲۹۱۴
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ کشتی به گل نشسته اومده زمینه ۷.۳ ۷:۴۹ ۱۹ ۱۹ ۱۳۵۱۹ ۶۷۸۶
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه قبیله است توی دنیا یکه تاز قصه هاست زمینه ۸.۱ ۸:۴۰ ۱۹ ۱۹ ۳۷۲۱ ۴۳۶۲
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ یار آخر برای تو آمد به صحنه نوحه ۴.۸ ۵:۰۹ ۱۸ ۱۸ ۱۰۵۲۷ ۴۲۳۰
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۳.۸ ۴:۰۷ ۱۹ ۱۹ ۲۱۲۸۷۷ ۵۶۰۱۶
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۹ ۴:۱۰ ۱۹ ۱۹ ۹۵۸۷ ۳۶۲۶۴
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه کاری کن که قلبم یه ذره آروم بشه شور ۴.۷ ۵:۰۳ ۱۸ ۱۸ ۲۹۵۹ ۳۵۵۱
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ دوباره مرغ روحم هوای کربلا کرد مناجات ۵.۱ ۵:۲۸ ۱۸ ۱۸ ۶۸۸۳ ۳۴۵۴
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ باز یل آمده است معنی حی علی خیر العمل آمده است روضه ۱۶.۷ ۱۸:۱۰ ۱۹ ۱۹ ۲۵۱۶ ۲۸۷۹
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ چی به سر تو اومده ای نوجوون من روضه ۳.۳ ۳:۳۴ ۱۸ ۱۸ ۲۱۵۰ ۲۱۱۱
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ شاخه شمشاد حسن بغض من بین گلوت زمینه ۹ ۹:۴۷ ۱۹ ۱۹ ۳۵۰۴ ۳۶۴۶
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ تا که باشم فدای تو آماده هستم نوحه ۵.۴ ۵:۵۴ ۱۸ ۱۸ ۱۶۸۶ ۲۱۶۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری واحد ۵.۴ ۵:۴۶ ۱۸ ۱۸ ۵۰۱۶ ۳۳۷۱
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۳.۳ ۳:۲۹ ۱۹ ۱۹ ۲۵۱۱ ۲۴۴۵
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۱۸ ۱۸ ۴۸۷۸ ۵۰۲۳
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ نام تو زینت دنیاست اباعبدالله مناجات ۵.۱ ۵:۲۰ ۱۹ ۱۹ ۵۳۸۳ ۲۷۳۱
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ دوش چشمی بر زمان انداختم شعرخوانی ۴.۸ ۵:۰۶ ۱۹ ۱۹ ۱۷۳۰ ۱۸۷۳
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ لالا لالا لای لای علی اصغر روضه ۹.۳ ۹:۵۴ ۲۰ ۲۰ ۱۲۹۲۶ ۵۴۴۴
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ دنیای من به تو وابستگی داره و زمینه ۸.۳ ۸:۴۸ ۱۹ ۱۹ ۶۹۲۴ ۴۳۲۶
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ اندازه یه قطره اشک آبی تو خیمه نبود زمینه ۷.۵ ۷:۵۳ ۱۷ ۱۷ ۱۱۹۰۵ ۶۱۱۳
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ بی قرارم برای تو باران نیامد نوحه ۴.۲ ۴:۲۱ ۱۷ ۱۷ ۱۷۴۷ ۱۹۲۱
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ بخون تو از چشمام که چی می کشی واحد ۵.۶ ۵:۵۱ ۱۷ ۱۷ ۴۴۸۳ ۳۴۳۴
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۳.۶ ۳:۳۹ ۱۶ ۱۶ ۳۴۰۰ ۳۱۴۰
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۱۶ ۱۶ ۱۱۷۲۴ ۵۵۲۸
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ هر که جان داد به جانان تو یا ثارالله مناجات ۴.۵ ۴:۴۵ ۱۷ ۱۷ ۱۴۴۲ ۱۸۳۱
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ این کیه که با ناله هاش دلم رو می بره روضه ۴.۹ ۵:۰۹ ۱۶ ۱۶ ۲۱۹۳ ۲۲۲۲
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ پسر لیلا وای وای زمینه ۷ ۷:۲۹ ۱۷ ۱۷ ۱۸۹۵۵ ۵۶۵۵
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ بر زمین است تن غرق خون اربا اربا نوحه ۴.۸ ۵:۰۹ ۱۶ ۱۶ ۲۸۲۰ ۲۱۲۷
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ چون تو ای لاله در این دشت گلی پرپر نیست واحد ۲.۹ ۳:۰۰ ۱۷ ۱۷ ۳۶۷۴ ۲۹۵۱
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ می باره بارون روی سر مجنون واحد ۳.۵ ۳:۴۱ ۱۷ ۱۷ ۸۳۶۱۹ ۲۱۶۸۶
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۵.۸ ۶:۱۰ ۱۷ ۱۷ ۲۱۹۳ ۳۸۲۲
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ نوای سینه به هر دم فقط اباالفضل است مناجات ۴.۵ ۴:۴۶ ۱۶ ۱۶ ۲۳۷۸ ۲۲۱۶
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ تو خیمه ها غوغاییه همه به فکر آبن روضه ۸.۵ ۹:۰۴ ۱۶ ۱۶ ۲۶۰۷ ۲۳۷۸
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ گلا همه رفتن غنچه هام تشنن زمینه ۸.۵ ۹:۰۴ ۱۹ ۱۹ ۸۳۵۷ ۵۰۷۶
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ من بمیرم دو چشم تو در خون نشسته نوحه ۳.۹ ۴:۱۵ ۱۷ ۱۷ ۱۳۸۱ ۱۸۹۲
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ دیده ام در کربلای دست تو واحد ۱.۸ ۱:۴۸ ۱۶ ۱۶ ۳۷۴۶ ۳۱۲۳
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ مسیر چشم معصومت منو راهی دریا کرد واحد ۳.۲ ۳:۲۰ ۱۵ ۱۵ ۲۸۳۷ ۲۸۰۹
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۲.۹ ۲:۵۸ ۱۵ ۱۵ ۲۲۰۹ ۲۴۴۵
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ یه دختری تو خیمه ها خواب اسیری می بینه روضه ۷.۲ ۷:۴۶ ۱۴ ۱۴ ۱۶۶۲۷ ۵۵۷۱
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ داداش تو رو خدا نزن حرف جدایی رو روضه ۶.۴ ۶:۵۳ ۱۶ ۱۶ ۳۶۱۰ ۲۹۰۰
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ غم من غم معجر تو زمینه ۷.۳ ۷:۴۹ ۱۶ ۱۶ ۳۹۴۷ ۴۵۴۶
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ شکر لله به ماه محرم رسیدم نوحه ۴.۶ ۵:۰۱ ۱۵ ۱۵ ۲۲۶۸ ۲۴۰۳
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ چقدر نام تو زیباست اباعبدالله واحد ۴.۶ ۴:۵۴ ۱۵ ۱۵ ۲۴۳۳۴ ۶۶۳۴
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ کرم حسین علم حسین واحد ۴.۴ ۴:۳۹ ۱۵ ۱۵ ۴۵۵۷ ۳۴۷۹
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ مثل بارون برا تو می بارم حسین حسین تک ۲.۳ ۲:۲۳ ۱۷ ۱۷ ۲۵۸۸ ۲۷۷۰
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ این که با تو خیلی آرومم شور ۴.۶ ۴:۵۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵۴۲۳ ۶۶۶۸
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ نفس تو سینه دم گرفته مناجات ۲.۷ ۲:۵۲ ۱۵ ۱۵ ۹۹۵۹ ۳۷۸۷
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ شام غریبان حسین امشب است زمینه ۴.۵ ۴:۵۳ ۱۵ ۱۵ ۳۹۹۹ ۳۷۶۱
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ چه بانویی که پس از دختر رسول الله روضه ۱۲.۹ ۱۴:۰۳ ۱۴ ۱۴ ۳۹۳۱ ۲۴۴۶
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ غرورم له شده مثل بدنت زمینه ۴.۶ ۴:۵۹ ۱۴ ۱۴ ۵۵۶۸ ۴۲۰۱