گلچین صفر ۱۳۹۳

گلچین صفر ۱۳۹۳

از حاج محمد رضا طاهری، ۱۵ قطعه، ۲ ساعت و ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۳ ببر از سینه جهان غم را مناجات ۶.۲ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۱۶۹ ۳۷۵
۲ گلچین صفر ۱۳۹۳ تشبیه و وصف روی تو کار خیال نیست روضه ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۸۰۳ ۵۲۶
۳ گلچین صفر ۱۳۹۳ بس کن عزیز تا سحر بیدار بس کن روضه ۷.۱ ۷:۴۲ ۱ ۱ ۵۵۴ ۴۵۹
۴ گلچین صفر ۱۳۹۳ آسمون مدینه امشب بارون غم می باره زمینه ۸.۶ ۹:۱۷ ۱ ۱ ۳۸۲ ۵۱۴
۵ گلچین صفر ۱۳۹۳ بر دیوار عرش برین نوحه ۸.۷ ۹:۲۷ ۱ ۱ ۱۱۳۴ ۵۹۴
۶ گلچین صفر ۱۳۹۳ خاتم الانبیاء رسول خدا واحد ۳.۶ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۱۷۱۸ ۷۵۴
۷ گلچین صفر ۱۳۹۳ منی که بر نظرت چشم مرحمت دارم مناجات ۴.۳ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۲۱۴ ۳۵۷
۸ گلچین صفر ۱۳۹۳ از بار داغش پشت پیغمبر شکسته روضه ۱۵.۸ ۱۷:۱۵ ۱ ۱ ۵۴۲ ۴۷۵
۹ گلچین صفر ۱۳۹۳ دو ماهه ذکر یا حسینه زمینه ۸.۴ ۹:۱۰ ۱ ۱ ۹۰۸ ۶۰۹
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۳ یاس سبز از گلخانه رفت نوحه ۸.۱ ۸:۴۷ ۱ ۱ ۸۵۰ ۴۸۴
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۳ بیا که خانه دل بی تو رو به ویرانی ست مناجات ۴.۵ ۴:۵۳ ۱ ۱ ۲۱۵ ۳۸۱
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۳ سر پناه زمینیان زینب روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۷ ۱ ۱ ۸۹ ۳۷۰
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۳ ببین که زینبت چه تنهاست زمینه ۷.۵ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۹۷ ۳۸۲
۱۴ گلچین صفر ۱۳۹۳ شهر پیغمبر گریه کن نوحه ۵.۶ ۶:۰۳ ۱ ۱ ۱۰۶ ۳۵۱
۱۵ گلچین صفر ۱۳۹۳ دگر این کاروان یاسی ندارد واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۱ ۱ ۱۳۶ ۳۵۳