گلچین صفر ۱۳۹۳

گلچین صفر ۱۳۹۳

از حاج محمد رضا طاهری، ۱۵ قطعه، ۲ ساعت و ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۳ ببر از سینه جهان غم را مناجات ۶.۲ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۱۴۰ ۲۷۴
۲ گلچین صفر ۱۳۹۳ تشبیه و وصف روی تو کار خیال نیست روضه ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۶۷۷ ۴۱۰
۳ گلچین صفر ۱۳۹۳ بس کن عزیز تا سحر بیدار بس کن روضه ۷.۱ ۷:۴۲ ۱ ۱ ۵۰۹ ۳۵۵
۴ گلچین صفر ۱۳۹۳ آسمون مدینه امشب بارون غم می باره زمینه ۸.۶ ۹:۱۷ ۱ ۱ ۳۱۰ ۳۹۳
۵ گلچین صفر ۱۳۹۳ بر دیوار عرش برین نوحه ۸.۷ ۹:۲۷ ۱ ۱ ۹۸۴ ۴۷۳
۶ گلچین صفر ۱۳۹۳ خاتم الانبیاء رسول خدا واحد ۳.۶ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۱۵۴۵ ۶۲۲
۷ گلچین صفر ۱۳۹۳ منی که بر نظرت چشم مرحمت دارم مناجات ۴.۳ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۲۰۷ ۲۶۶
۸ گلچین صفر ۱۳۹۳ از بار داغش پشت پیغمبر شکسته روضه ۱۵.۸ ۱۷:۱۵ ۱ ۱ ۵۱۳ ۴۰۵
۹ گلچین صفر ۱۳۹۳ دو ماهه ذکر یا حسینه زمینه ۸.۴ ۹:۱۰ ۱ ۱ ۸۷۱ ۵۲۲
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۳ یاس سبز از گلخانه رفت نوحه ۸.۱ ۸:۴۷ ۱ ۱ ۸۱۹ ۴۱۱
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۳ بیا که خانه دل بی تو رو به ویرانی ست مناجات ۴.۵ ۴:۵۳ ۱ ۱ ۱۹۱ ۳۱۰
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۳ سر پناه زمینیان زینب روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۷ ۱ ۱ ۷۲ ۲۸۱
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۳ ببین که زینبت چه تنهاست زمینه ۷.۵ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۸۳ ۲۸۵
۱۴ گلچین صفر ۱۳۹۳ شهر پیغمبر گریه کن نوحه ۵.۶ ۶:۰۳ ۱ ۱ ۹۴ ۲۸۴
۱۵ گلچین صفر ۱۳۹۳ دگر این کاروان یاسی ندارد واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۱ ۱ ۹۵ ۲۵۴