گلچین صفر ۱۳۹۳

گلچین صفر ۱۳۹۳

از حاج محمد رضا طاهری، ۱۵ قطعه، ۲ ساعت و ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۳ ببر از سینه جهان غم را مناجات ۶.۲ ۶:۴۰ ۱ ۱ ۱۲۰ ۲۰۲
۲ گلچین صفر ۱۳۹۳ تشبیه و وصف روی تو کار خیال نیست روضه ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۵۹۶ ۳۱۷
۳ گلچین صفر ۱۳۹۳ بس کن عزیز تا سحر بیدار بس کن روضه ۷.۱ ۷:۴۲ ۱ ۱ ۴۹۵ ۲۸۰
۴ گلچین صفر ۱۳۹۳ آسمون مدینه امشب بارون غم می باره زمینه ۸.۶ ۹:۱۷ ۱ ۱ ۲۴۰ ۳۱۱
۵ گلچین صفر ۱۳۹۳ بر دیوار عرش برین نوحه ۸.۷ ۹:۲۷ ۱ ۱ ۸۲۹ ۳۹۱
۶ گلچین صفر ۱۳۹۳ خاتم الانبیاء رسول خدا واحد ۳.۶ ۳:۴۹ ۱ ۱ ۱۴۷۳ ۵۴۲
۷ گلچین صفر ۱۳۹۳ منی که بر نظرت چشم مرحمت دارم مناجات ۴.۳ ۴:۴۰ ۱ ۱ ۱۹۲ ۱۹۹
۸ گلچین صفر ۱۳۹۳ از بار داغش پشت پیغمبر شکسته روضه ۱۵.۸ ۱۷:۱۵ ۱ ۱ ۵۰۱ ۳۴۱
۹ گلچین صفر ۱۳۹۳ دو ماهه ذکر یا حسینه زمینه ۸.۴ ۹:۱۰ ۱ ۱ ۸۵۲ ۴۵۷
۱۰ گلچین صفر ۱۳۹۳ یاس سبز از گلخانه رفت نوحه ۸.۱ ۸:۴۷ ۱ ۱ ۷۵۵ ۳۳۶
۱۱ گلچین صفر ۱۳۹۳ بیا که خانه دل بی تو رو به ویرانی ست مناجات ۴.۵ ۴:۵۳ ۱ ۱ ۱۶۹ ۲۴۴
۱۲ گلچین صفر ۱۳۹۳ سر پناه زمینیان زینب روضه ۱۵.۱ ۱۶:۲۷ ۱ ۱ ۵۸ ۲۰۸
۱۳ گلچین صفر ۱۳۹۳ ببین که زینبت چه تنهاست زمینه ۷.۵ ۸:۰۵ ۱ ۱ ۷۴ ۲۰۶
۱۴ گلچین صفر ۱۳۹۳ شهر پیغمبر گریه کن نوحه ۵.۶ ۶:۰۳ ۱ ۱ ۸۳ ۲۱۰
۱۵ گلچین صفر ۱۳۹۳ دگر این کاروان یاسی ندارد واحد ۳.۹ ۴:۱۲ ۱ ۱ ۵۲ ۱۸۵