گلچین ۱۳۷۵

گلچین ۱۳۷۵

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۳۶ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ گلچین ۱۳۷۵ از فاطمه یادگار زینب شعرخوانی ۴.۲ ۴:۳۱ ۲ ۲ ۱۵۰۸۱ ۲۸۶۸
۲ گلچین ۱۳۷۵ زینبه باخ زینبه باخ روضه ۲۱.۸ ۲۳:۴۴ ۲ ۲ ۱۰۵۶۱ ۷۶۶۳
۳ گلچین ۱۳۷۵ قبره زینبون گدور دلده یاره آی ننه نوحه ۱۱ ۱۱:۵۸ ۲ ۲ ۱۱۷۳۷ ۴۶۸۰
۴ گلچین ۱۳۷۵ زینب زینب زینب فرزند ولی الله نوحه ۷.۸ ۸:۲۹ ۲ ۲ ۱۳۴۳۳ ۲۴۹۶۲
۵ گلچین ۱۳۷۵ من از جام ولایت مست مستم شعرخوانی ۵.۹ ۶:۲۶ ۳ ۳ ۷۹۶۵ ۳۳۵۸
۶ گلچین ۱۳۷۵ نام حسین که ذکر جلیل دی روضه ۲۰.۴ ۲۲:۱۰ ۲ ۲ ۴۶۲۲ ۴۱۴۴
۷ گلچین ۱۳۷۵ السلام السلام بر تو ای کربلا نوحه ۱۷.۵ ۱۹:۰۲ ۲ ۲ ۲۲۴۸۱ ۲۳۸۵۹