گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴۷ قطعه، ۴ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۲۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ دوباره دل به پرچمت میدم روضه ۵.۷ ۶:۱۳ ۱۷ ۱۷ ۱۴۳۲۱ ۴۲۹۴
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم آروم شده خیالم راحته زمینه ۷.۵ ۸:۰۹ ۱۹ ۱۹ ۳۹۷۰۸ ۱۲۹۷۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ به ماه محرم رسیدم نوحه ۴.۱ ۴:۲۶ ۱۸ ۱۸ ۵۱۷۵ ۳۵۹۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب اول محرم شده سایه پرچم تو رو سرم واحد ۴.۸ ۵:۱۲ ۱۷ ۱۷ ۶۴۹۱ ۳۶۸۳
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ سینه زنا بسم الله شور ۴.۱ ۴:۲۲ ۱۷ ۱۷ ۷۷۷۸ ۴۸۱۳
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ببین چقدر پریشونم امشب روضه ۵.۶ ۶:۰۱ ۱۷ ۱۷ ۴۰۹۴ ۲۹۱۱
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ اینجا کجاست که اومدیم اشکام مثل بارونه زمینه ۶.۹ ۷:۲۹ ۱۹ ۱۹ ۷۶۰۴ ۴۸۳۸
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ سلام ای زمین پر از غم نوحه ۲.۳ ۲:۲۹ ۱۷ ۱۷ ۱۲۸۴۰ ۴۵۱۵
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ مثل بابا حالا آمده دور و برش حضرت سقا حالا واحد ۴.۶ ۴:۵۹ ۱۶ ۱۶ ۳۴۴۳ ۳۱۳۳
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ می دونی نوکری بلد نیستم شور ۴.۶ ۵:۰۰ ۱۵ ۱۵ ۱۰۹۲۰ ۴۹۶۸
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوش اومدی تو از سفر بابا روضه ۸.۱ ۸:۴۸ ۱۶ ۱۶ ۱۹۱۸۷۴ ۵۱۰۲۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب که میشه آبله پاهام می سوزه زمینه ۸.۹ ۹:۴۱ ۱۷ ۱۷ ۳۱۵۴ ۳۴۸۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ بابایی ببین اشک و آهم نوحه ۳.۸ ۴:۰۸ ۱۵ ۱۵ ۳۳۹۹ ۳۰۳۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز غوغا می شود چشم هایی گوشه ویرانه دریا می شود واحد ۲.۱ ۲:۱۶ ۱۶ ۱۶ ۳۲۶۵ ۳۲۳۷
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ چه شبا از گریه ها نخوابیدم واحد ۳.۶ ۳:۵۰ ۱۶ ۱۶ ۴۱۴۵ ۳۲۳۴
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای برادر بگو چکار کنم روضه ۱۱.۸ ۱۲:۵۰ ۱۵ ۱۵ ۳۲۵۰ ۲۵۲۹
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ نبینم تنهایی نبینم گریونی زمینه ۷.۵ ۸:۰۵ ۱۷ ۱۷ ۷۱۳۰ ۴۴۴۵
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شهادت نشد قسمت من نوحه ۱.۷ ۱:۴۴ ۱۵ ۱۵ ۲۶۱۲ ۲۵۰۹
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ از خیمه در آمد دوران غم زینب کبری به سر آمد واحد ۳.۱ ۳:۱۹ ۱۶ ۱۶ ۲۴۵۸ ۲۵۶۵
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ اسمتو نگیر از صدای من شور ۶.۳ ۶:۴۹ ۱۶ ۱۶ ۳۶۵۶ ۳۵۶۱
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ دست او در دست های عمه بود روضه ۸.۵ ۹:۱۵ ۱۵ ۱۵ ۲۲۲۰ ۲۲۳۹
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ وارث حیدری ای عمو زمینه ۶.۴ ۶:۵۲ ۱۶ ۱۶ ۳۷۵۲ ۳۲۱۹
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ دل تو دلم دیگه نیست آقا واسه کربلا تک ۳.۸ ۴:۰۸ ۱۹ ۱۹ ۹۴۴۶ ۴۸۹۵
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ عموجان بمیرم الهی نوحه ۲.۸ ۳:۰۲ ۱۶ ۱۶ ۲۶۷۲ ۲۶۵۸
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ کی میگه هر کی یتیمه مجلسش صفا نداره روضه ۵.۳ ۵:۴۱ ۱۶ ۱۶ ۲۸۶۹ ۳۰۳۸
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ رجزخون تو میدون می تازم زمینه ۷.۵ ۸:۱۰ ۱۶ ۱۶ ۲۳۶۸ ۲۴۸۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ امانت تو بودی به دستم نوحه ۳ ۳:۱۳ ۱۵ ۱۵ ۲۳۵۵ ۲۴۸۵
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری واحد ۴ ۴:۱۷ ۱۶ ۱۶ ۲۵۰۹ ۲۷۲۹
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ اسمتو نگیر از صدای من شور ۵.۹ ۶:۲۳ ۱۶ ۱۶ ۳۹۴۵۹ ۱۳۱۷۳
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ ببین که آسمون دلش زاره روضه ۸.۱ ۸:۴۷ ۱۶ ۱۶ ۲۴۶۹ ۲۴۷۳
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ بالام لای لای گلوم لای لای زمینه ۷.۲ ۷:۴۹ ۱۵ ۱۵ ۱۳۵۳۹ ۵۰۴۹
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ پلکت نیمه بازه لبهات نیمه جونه شور ۴.۳ ۴:۳۷ ۱۶ ۱۶ ۳۳۸۵ ۳۴۱۸
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خجالت کشم از رخ تو نوحه ۴.۳ ۴:۴۱ ۱۵ ۱۵ ۲۰۱۹ ۲۱۷۲
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت واحد ۲.۷ ۲:۵۶ ۱۵ ۱۵ ۲۵۷۸ ۲۴۱۴
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ لالایی دیگه چشم توام درست وا نمیشه واحد ۲.۲ ۲:۲۳ ۱۵ ۱۵ ۳۷۱۲ ۳۲۰۱
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ خودم رو هر جوری بود آوردم روضه ۵.۲ ۵:۳۸ ۱۵ ۱۵ ۵۲۷۹ ۲۹۰۸
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ برو میدون پسرم میوه دلم علی زمینه ۳.۶ ۳:۵۴ ۱۴ ۱۴ ۳۵۹۱ ۳۰۹۹
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ز خیمه به سویت دویدم نوحه ۴.۱ ۴:۲۶ ۱۴ ۱۴ ۲۲۵۹ ۲۴۵۹
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ رسیدن از حرم ولی دیر شد روضه ۷.۹ ۸:۳۷ ۱۴ ۱۴ ۴۸۹۷ ۳۳۷۲
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ غم بچه ها شده غم چشای ساقی زمینه ۶.۶ ۷:۰۹ ۱۵ ۱۵ ۴۱۹۵ ۳۷۸۷
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ اباالفضل امیر سپاهم نوحه ۳.۷ ۳:۵۶ ۱۵ ۱۵ ۳۹۴۹ ۳۵۲۵
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیده ام بر کربلای دست تو واحد ۳.۵ ۳:۴۶ ۱۴ ۱۴ ۲۹۴۱ ۳۰۱۰
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگه تو رو نداشتم حرمت پا نمی ذاشتم شور ۴.۴ ۴:۴۷ ۱۴ ۱۴ ۹۳۰۲ ۵۷۲۹
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب شب ایثار و عشق و شور بود روضه ۱۶.۷ ۱۸:۱۱ ۱۶ ۱۶ ۳۵۰۰ ۳۰۳۵
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ یه خواهر پریشون دلش بی قراره زمینه ۷.۱ ۷:۴۵ ۱۶ ۱۶ ۵۱۲۹ ۴۹۴۷
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ حسین جان شب آخرت شد نوحه ۲.۸ ۳:۰۰ ۱۶ ۱۶ ۲۹۶۶ ۳۷۴۵
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ تشنه رفتن برا تو مرثیه خوندن برا من واحد ۴ ۴:۱۵ ۱۵ ۱۵ ۲۹۰۲ ۳۴۱۶