گلچین شهادت ۱۳۹۲

گلچین شهادت ۱۳۹۲

از حمید علیمی، ۶۱ قطعه، ۷ ساعت و ۲۸ دقیقه و ۴۱ ثانیه

۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه حضرت ام البنین (س) روضه ۲۷.۳ ۲۹:۴۸ ۵ ۵ ۱۱۳۰۳ ۴۷۱۰
۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من که یه عمر گوشه نشینم زمینه ۷.۴ ۷:۵۸ ۵ ۵ ۲۵۸۳ ۴۴۵۲
۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من که یه عمر روضه نشینم روضه ۹.۸ ۱۰:۳۷ ۵ ۵ ۲۶۶۴ ۴۸۶۳
۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ وقتی که یاد کربلا می کنیم ما واحد ۵.۱ ۵:۳۳ ۵ ۵ ۲۳۱۷ ۳۸۳۵
۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ اباالفضل شعارمه اباالفضل قرارمه شور ۸.۴ ۹:۰۵ ۵ ۵ ۴۸۸۵ ۵۲۳۹
۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مهربونیاتو یادم نمیره آقا شور ۱۰.۶ ۱۱:۳۳ ۶ ۶ ۹۹۰۶ ۷۸۲۷
۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه امام صادق (ع) روضه ۲۳.۴ ۲۵:۲۶ ۵ ۵ ۳۳۴۵ ۱۰۸۱۳
۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ امشب شب غمه عالم پریشونه زمینه ۶ ۶:۲۸ ۴ ۴ ۵۶۹۰ ۸۴۰۱
۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بمیرم برا حسین اسیرم برا حسین شور ۳.۳ ۳:۳۳ ۴ ۴ ۶۹۸۴ ۱۲۳۵۴
۱۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ درد عشق است و در به دری شور ۷ ۷:۳۶ ۴ ۴ ۷۱۴۲ ۱۲۶۹۴
۱۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه حضرت زینب (س) روضه ۸.۱ ۸:۴۵ ۴ ۴ ۳۱۳۵ ۴۶۹۱
۱۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ناله وا جگر نزن اینقدر روضه ۵.۸ ۶:۱۴ ۴ ۴ ۲۱۱۷ ۲۲۳۷
۱۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ مبادا برانی مرا از درت زمینه ۳.۳ ۳:۳۵ ۴ ۴ ۲۵۴۶ ۲۷۹۸
۱۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ صاحب عزا تو مشهده زمینه ۱۰.۷ ۱۱:۳۷ ۴ ۴ ۳۸۶۰ ۳۱۲۷
۱۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ چه قدر نام تو زیباست اباعبدالله شور ۳.۵ ۳:۴۲ ۴ ۴ ۴۰۹۵ ۴۳۵۹
۱۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ هر دم هزار نوبت جان از بدن برآید واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۴ ۴ ۲۶۶۰ ۳۰۳۱
۱۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ از ازل در غمت عزادارم شور ۵.۹ ۶:۲۰ ۴ ۴ ۱۵۹۶ ۱۸۵۸
۱۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای کهفیان کرب و بلا من سگ زهم شور ۲.۷ ۲:۵۱ ۴ ۴ ۱۶۸۲ ۲۳۳۳
۱۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ درد عشق است و در به دری شور ۳ ۳:۱۵ ۴ ۴ ۲۸۰۶ ۲۳۵۳
۲۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ حالا که من از حرم دورم تک ۵.۲ ۵:۳۵ ۴ ۴ ۱۶۵۶۱ ۵۸۴۶
۲۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه حضرت معصومه (س) روضه ۱۴.۹ ۱۶:۱۵ ۴ ۴ ۲۵۱۰ ۲۲۶۷
۲۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بابامو تو کنج زندون نشد آخر بینم زمینه ۹.۹ ۱۰:۴۳ ۴ ۴ ۳۴۹۵ ۲۴۸۰
۲۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گر چه دیدار برادر نرسیدی بانو واحد ۴.۳ ۳:۰۵ ۴ ۴ ۱۴۳۱ ۱۷۷۹
۲۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دلم دوباره شد مسافر فراسو ها واحد ۴ ۲:۵۴ ۴ ۴ ۲۷۹۶ ۲۲۷۲
۲۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده واحد ۲.۹ ۳:۰۸ ۴ ۴ ۱۰۷۲۷ ۳۱۸۶
۲۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ملیکه عشق خواهر سلطان شور ۴.۵ ۴:۵۰ ۴ ۴ ۲۲۰۶ ۲۱۵۲
۲۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ در تب و تابم امشب مست ربابم امشب شور ۶.۱ ۴:۲۶ ۴ ۴ ۲۶۲۵ ۲۳۷۳
۲۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ من امام تمام دنیایم روضه ۶ ۶:۲۷ ۴ ۴ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱
۲۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ زهرا شده امشب کنار تربتت زائر زمینه ۵.۸ ۶:۱۳ ۴ ۴ ۲۵۱۶ ۲۲۹۶
۳۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ از ازل در غمت عزادارم شور ۶.۴ ۶:۵۸ ۴ ۴ ۲۵۶۱ ۲۷۵۷
۳۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای صنم بگذشت از حد انتظارم کی میایی واحد ۱۰.۵ ۱۱:۲۲ ۴ ۴ ۳۳۱۰ ۲۳۴۱
۳۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ دل به چشم دلفریبم ده که افسونت کنم واحد ۶.۱ ۶:۳۴ ۴ ۴ ۱۷۹۴ ۱۷۸۲
۳۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ عذابم نده بزار تا بشنوم صداتو شور ۶.۲ ۶:۴۲ ۴ ۴ ۲۸۴۱ ۲۱۵۹
۳۴ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۸.۲ ۸:۵۲ ۵ ۵ ۲۵۶۳۲ ۶۴۳۰
۳۵ گلچین شهادت ۱۳۹۲ بابا بابا دلم شده هوایی زمینه ۴.۴ ۴:۴۵ ۶ ۶ ۳۰۴۹ ۳۲۰۰
۳۶ گلچین شهادت ۱۳۹۲ یک نابغه دارد زمان یک پادشه دارد جهان واحد ۶.۳ ۶:۵۰ ۵ ۵ ۴۰۳۰ ۳۳۲۸
۳۷ گلچین شهادت ۱۳۹۲ روضه تو بر عکس عاشوراست شور ۴.۶ ۵:۰۰ ۴ ۴ ۳۶۱۰ ۴۲۹۸
۳۸ گلچین شهادت ۱۳۹۲ کی شود دلبر آید از وفا در برد واحد ۸.۱ ۸:۴۴ ۴ ۴ ۱۶۶۸ ۲۱۵۴
۳۹ گلچین شهادت ۱۳۹۲ گر چه دیدار برادر نرسیدی بانو واحد ۵.۲ ۵:۳۹ ۴ ۴ ۱۶۵۱ ۱۹۹۱
۴۰ گلچین شهادت ۱۳۹۲ شرف زمین صنم زمان واحد ۳.۹ ۴:۱۰ ۴ ۴ ۲۵۰۴ ۲۱۲۰
۴۱ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ملیکه ملک لامکانی تک ۴.۶ ۵:۰۰ ۴ ۴ ۱۴۷۵ ۱۶۱۲
۴۲ گلچین شهادت ۱۳۹۲ ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده شور ۵.۵ ۵:۵۸ ۴ ۴ ۱۵۵۶ ۱۷۴۲
۴۳ گلچین شهادت ۱۳۹۲ غم دوری از رضا سخته ولی شور ۴.۹ ۵:۱۵ ۴ ۴ ۲۴۰۷ ۲۱۱۵