گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

از حمید علیمی، ۵۴ قطعه، ۹ ساعت و ۵۰ دقیقه و ۴۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ امیرالمومنین خانه نشین شد زمینه ۴.۲ ۴:۳۱ ۷ ۷ ۲۹۷۹ ۵۱۰۴
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ غمای تو برای من نفس من برای تو زمینه ۱۰.۸ ۱۱:۴۶ ۷ ۷ ۲۷۳۱ ۵۶۱۰
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ سلام ما به شهیدی که عشق زنده اوست واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۷ ۷ ۱۹۳۸ ۳۹۱۹
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ جای دریا به والله به جز دریا نمیشه شور ۵.۸ ۶:۱۷ ۷ ۷ ۴۵۸۲ ۷۰۳۱
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ بیا بنشین به غم خواری کنار بسترم اسماء واحد ۴.۷ ۵:۰۶ ۷ ۷ ۲۲۵۶ ۵۱۵۸
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تو چشمام اشک غم بر لبهام زمزمه نوحه ۱۴.۲ ۱۵:۲۴ ۷ ۷ ۷۲۷۳ ۸۶۶۵
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آسمان من زمین گیرم مکن واحد ۵.۸ ۶:۱۵ ۷ ۷ ۲۲۹۹ ۴۷۳۲
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم واحد ۷.۵ ۸:۰۹ ۷ ۷ ۳۷۰۸ ۵۴۵۴
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ می گیره پر دوباره دلی که بی قراره شور ۴.۸ ۵:۱۲ ۷ ۷ ۲۹۴۳ ۵۹۹۷
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۵.۸ ۲۲:۵۴ ۷ ۷ ۱۹۵۷ ۵۴۰۹
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مادرم نیمه جونه می دونم نمی مونه زمینه ۶ ۶:۳۲ ۶ ۶ ۳۵۶۳ ۵۵۷۸
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شبی در خواب بودی آمدم بازوی تو دیدم واحد ۹.۴ ۱۰:۱۵ ۷ ۷ ۴۱۵۳ ۶۰۵۰
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای ز تو پیغامبران را شرف واحد ۵.۹ ۶:۲۴ ۷ ۷ ۱۶۵۱ ۳۶۹۲
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ منو رد نکرده ای هر چی خواستم تا حالا شور ۳.۵ ۳:۴۸ ۷ ۷ ۲۷۲۲ ۴۷۳۹
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تا نفس در سینه دارم دم زنم شور ۷.۸ ۸:۲۵ ۵ ۵ ۲۱۷۲ ۵۶۲۳
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۲۰.۳ ۲۹:۲۷ ۷ ۷ ۱۶۵۳ ۶۸۳۷
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ در بین بستر وای افتاده مادر وای زمینه ۱۵ ۱۶:۲۲ ۷ ۷ ۲۱۱۳ ۶۷۳۹
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ به حرمت غم تو سینم که تو مجلس تو میشینم شور ۵.۸ ۶:۱۴ ۷ ۷ ۱۸۷۹ ۴۳۵۵
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ از نفسات حس می کنم این روزایه آخرشه شور ۱۱.۸ ۱۲:۵۲ ۷ ۷ ۲۲۷۰ ۸۱۳۹
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۲۸.۴ ۴۱:۱۵ ۷ ۷ ۲۶۵۸ ۶۱۶۳
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شب تاریک و سرد و پر درد و پر از آهه زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۴۹ ۷ ۷ ۱۹۷۶ ۷۸۵۵
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ منم تنهاترین تنها تویی تنهاترین یارم واحد ۹.۳ ۱۰:۰۸ ۶ ۶ ۲۴۸۴ ۷۲۰۱
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تویی شه بی کفنم به عشق تو سینه زنم شور ۴.۸ ۵:۱۰ ۷ ۷ ۲۱۵۳ ۵۴۸۷
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دعا کن برا خودت جای دعا برا همسایه ها شور ۱۳.۲ ۱۴:۲۱ ۷ ۷ ۱۸۸۷ ۷۲۳۸
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۸.۵ ۲۶:۴۹ ۶ ۶ ۱۶۴۷ ۶۳۶۸
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ عجب دمیه دم سینه زنیه بارون زمینه ۱۰.۵ ۱۱:۲۷ ۷ ۷ ۲۲۴۵ ۸۱۹۶
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آسمون دلش می گیره غم داره می باره شور ۵.۱ ۵:۳۲ ۷ ۷ ۲۱۷۵ ۵۳۰۶
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ غمای تو برای من نفس من برای تو واحد ۱۴ ۱۵:۱۶ ۷ ۷ ۱۸۴۳ ۵۷۳۶
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ مادر پاشو ببین چقدر بابا پیر شده شور ۹.۶ ۱۰:۲۳ ۷ ۷ ۴۵۰۱ ۷۷۳۴
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۶.۵ ۷:۰۳ ۷ ۷ ۱۵۴۲ ۴۰۵۷
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۳.۶ ۱۹:۴۱ ۶ ۶ ۲۷۳۱ ۵۰۳۵
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تا کی سر خود بر سر زانو بگذارم زمینه ۱۳ ۱۴:۰۷ ۷ ۷ ۲۸۳۴ ۵۳۶۲
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای گل مهربون من مادر قدکمون من واحد ۱۳.۹ ۱۵:۰۴ ۶ ۶ ۲۴۶۵ ۷۲۹۶
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دلم به گریه هام خوشه الهی اشکام خشک نشه شور ۱۳.۵ ۱۴:۴۴ ۷ ۷ ۳۳۸۴ ۷۴۲۵
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۴.۸ ۲۱:۲۹ ۷ ۷ ۲۳۶۱ ۴۳۴۱
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ تو ای عشق و ای تمام وجودم زمینه ۵.۲ ۵:۳۴ ۷ ۷ ۴۸۳۳ ۵۲۵۷
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ گل خزان شده ام چراغ محفل من زمینه ۱۱.۲ ۱۲:۱۰ ۷ ۷ ۲۲۳۰ ۵۳۸۶
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ در باغ کی دیده غریبونه بسوزونن واحد ۹.۹ ۱۰:۴۲ ۷ ۷ ۲۴۵۱ ۶۰۹۳
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ آب مشک اباالفضل سرچشمه اشکامونه شور ۶.۴ ۶:۵۹ ۷ ۷ ۳۶۳۸ ۶۵۱۶
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ قسم به عصمت ابراهیم قسم معرفت موسی شور ۶.۶ ۷:۰۹ ۶ ۶ ۳۷۳۲ ۴۸۶۱