گلچین محرم ۱۳۹۰

گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج حسن خلج، ۳۹ قطعه، ۶ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ تو راه می روی و جان به لب شده حسنت روضه ۲.۷ ۳:۵۳ ۴ ۴ ۳۳۲۲ ۵۸۰۳
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ کم کم آمد آخرین نفس بر لب روضه ۳.۵ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۲۱۵۶ ۴۸۳۰
۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ باز بساط غم فراهمه زمینه ۴.۹ ۶:۵۹ ۴ ۴ ۴۴۳۴ ۱۲۶۳۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ آمدم تا بشینم به زیر پرچم غمت واحد ۱۱.۳ ۱۶:۲۱ ۴ ۴ ۵۲۳۰ ۱۴۱۵۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ فرات و موج هایش باز هم سرگرم هم بودند روضه ۱۷.۶ ۲۵:۲۹ ۴ ۴ ۳۷۴۹ ۶۴۴۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ تو سراب افق ها بوی تازه بارون اومد زمینه ۳.۹ ۵:۳۵ ۴ ۴ ۲۲۰۰ ۱۱۵۱۰
۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ کاروان آسمون پا می زاره روی زمین واحد ۱۱.۱ ۱۶:۰۱ ۴ ۴ ۲۰۶۷ ۱۱۲۱۳
۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ روزی من شد باز دیدن ماه ثارالله واحد ۳.۷ ۵:۱۷ ۴ ۴ ۲۱۵۴ ۵۳۳۵
۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ گونه های دخترت ترک خورده روضه ۱۶.۵ ۱۷:۵۴ ۴ ۴ ۳۲۳۳ ۷۰۳۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ شب چندمه رسیده که نیومدی دنبال من زمینه ۵.۶ ۸:۰۰ ۴ ۴ ۱۸۲۸ ۴۹۸۹
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ چشم یعقوبی من بابا هنوزم به دره واحد ۷.۷ ۱۱:۰۸ ۴ ۴ ۲۲۰۴ ۳۸۱۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ نفس بکش نفس بکش نفس من واحد ۴ ۵:۴۸ ۴ ۴ ۳۲۴۱ ۹۴۳۱
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ در روضه گاه بیخودی از خویش لازم است روضه ۵.۹ ۸:۳۰ ۴ ۴ ۲۳۸۵ ۵۷۴۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ یا حسین یابن زهرا همه بنده و مولایی تو واحد ۴.۷ ۶:۴۳ ۴ ۴ ۲۰۶۷ ۵۹۶۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ عزیز فاطمه بر درگه عفوت سر آوردم واحد ۶.۵ ۹:۱۹ ۴ ۴ ۲۴۶۴ ۱۱۵۲۵
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ چون حر گرفتار فتادش به بدن لرزه در آن عرصه پیکار واحد ۴.۹ ۷:۰۳ ۴ ۴ ۲۰۵۹ ۴۳۹۰
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ حسین برات یه دنیا غم آوردم روضه ۹.۸ ۱۴:۱۳ ۴ ۴ ۳۶۱۴ ۵۷۷۹
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ دو تا سرباز آوردم تا بشن بلاگردون تو زمینه ۲.۸ ۴:۰۰ ۴ ۴ ۲۴۱۰ ۵۱۵۵
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ آسمون غربتت همین که پر ستاره شد واحد ۱۰.۴ ۱۵:۰۳ ۴ ۴ ۲۴۴۲ ۶۶۷۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ زینبت می میره با صدای هل من ناصرت واحد ۵.۶ ۸:۰۸ ۴ ۴ ۲۴۹۰ ۶۰۸۴
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ عمو میون این گرد و غبارا روضه ۱۲.۹ ۱۸:۴۰ ۴ ۴ ۳۱۱۰ ۷۲۳۹
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ چشاتو نبند نزار تا من شکسته تر شم زمینه ۷.۸ ۱۱:۱۷ ۴ ۴ ۴۷۴۶ ۱۰۷۵۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ شیشه شیشه تو بغل عسل عسل روی لبام واحد ۵.۸ ۸:۲۵ ۴ ۴ ۲۸۹۰ ۷۵۵۷
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای عموجان بعد رفتن تو من کجا برم واحد ۲.۶ ۳:۴۳ ۴ ۴ ۲۴۹۶ ۵۷۲۱
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ بخواب شیش ماهه شیرین زبونم روضه ۹.۹ ۱۴:۲۰ ۴ ۴ ۶۰۸۵ ۹۸۱۸
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ ببار آسمون لبای تشنه خشک و زرده زمینه ۶.۴ ۹:۱۰ ۴ ۴ ۶۲۶۵ ۸۶۶۷
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ بیا تا خدا رو با دل پریشون بخونیم واحد ۱۳.۹ ۲۰:۱۱ ۴ ۴ ۳۹۹۰ ۸۴۹۱
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ آخرین امیر لشکر راهی میدون شده واحد ۲.۸ ۴:۰۳ ۳ ۳ ۲۷۸۹ ۱۰۱۴۱
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ بابا تو قفس نیزه و خنجر روضه ۱۱.۲ ۱۶:۱۰ ۴ ۴ ۷۲۲۱ ۱۸۵۳۶
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ عذابم نده روی زمین نکش پاهاتو زمینه ۶.۲ ۹:۰۰ ۴ ۴ ۱۶۹۸۶ ۱۳۸۶۷
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ پاشو ای موذن کرب و بلا اذان بگو واحد ۸ ۱۱:۳۸ ۴ ۴ ۸۸۴۴ ۹۴۷۶
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ علی جان ولیعهد دلاور من واحد ۳.۱ ۴:۲۴ ۴ ۴ ۲۶۲۸ ۶۰۰۰
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ داداش دلم با غربت آشنا شد روضه ۱۲.۲ ۱۷:۴۵ ۴ ۴ ۱۰۹۰۶ ۱۶۴۷۱
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ دل از من نکن پاشو امیر لشکر من زمینه ۴.۸ ۶:۵۶ ۴ ۴ ۱۰۲۱۶ ۱۵۸۰۴
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ آسمون جا می گیره تو سایه لطف نگات واحد ۵.۸ ۸:۲۰ ۳ ۳ ۶۵۹۵ ۱۲۱۰۷
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ داداش نزار رو قلبم آرزوتو روضه ۱۰.۹ ۱۵:۵۱ ۴ ۴ ۴۷۲۰ ۱۱۳۵۶
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ کنارم بمون نزار بشم دوباره گریون زمینه ۴.۴ ۶:۲۳ ۴ ۴ ۴۳۳۹ ۷۴۹۸
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ پر زده تا آسمون بال قنوت عاشقا واحد ۷.۵ ۱۰:۵۴ ۴ ۴ ۳۶۷۳ ۶۰۶۶
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ گفت با زینب که ای فرخنده فال واحد ۴.۷ ۶:۴۵ ۴ ۴ ۲۰۳۷ ۵۲۰۹