گلچین محرم ۱۳۹۰

گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج حسن خلج، ۳۹ قطعه، ۶ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ تو راه می روی و جان به لب شده حسنت روضه ۲.۷ ۳:۵۳ ۴ ۴ ۳۲۵۶ ۵۷۳۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ کم کم آمد آخرین نفس بر لب روضه ۳.۵ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۲۱۲۴ ۴۷۶۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ باز بساط غم فراهمه زمینه ۴.۹ ۶:۵۹ ۴ ۴ ۴۳۲۹ ۱۲۵۷۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ آمدم تا بشینم به زیر پرچم غمت واحد ۱۱.۳ ۱۶:۲۱ ۴ ۴ ۵۰۱۱ ۱۴۰۴۵
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ فرات و موج هایش باز هم سرگرم هم بودند روضه ۱۷.۶ ۲۵:۲۹ ۴ ۴ ۳۶۷۶ ۶۳۷۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ تو سراب افق ها بوی تازه بارون اومد زمینه ۳.۹ ۵:۳۵ ۴ ۴ ۲۱۸۱ ۱۱۴۴۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ کاروان آسمون پا می زاره روی زمین واحد ۱۱.۱ ۱۶:۰۱ ۴ ۴ ۲۰۱۷ ۱۱۱۲۸
۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ روزی من شد باز دیدن ماه ثارالله واحد ۳.۷ ۵:۱۷ ۴ ۴ ۲۱۳۳ ۵۲۶۶
۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ گونه های دخترت ترک خورده روضه ۱۶.۵ ۱۷:۵۴ ۴ ۴ ۳۱۴۴ ۶۹۶۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ شب چندمه رسیده که نیومدی دنبال من زمینه ۵.۶ ۸:۰۰ ۴ ۴ ۱۸۱۶ ۴۹۳۴
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ چشم یعقوبی من بابا هنوزم به دره واحد ۷.۷ ۱۱:۰۸ ۴ ۴ ۲۱۶۴ ۳۷۴۰
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ نفس بکش نفس بکش نفس من واحد ۴ ۵:۴۸ ۴ ۴ ۳۱۸۹ ۹۳۵۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ در روضه گاه بیخودی از خویش لازم است روضه ۵.۹ ۸:۳۰ ۴ ۴ ۲۳۵۳ ۵۶۹۷
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ یا حسین یابن زهرا همه بنده و مولایی تو واحد ۴.۷ ۶:۴۳ ۴ ۴ ۲۰۴۶ ۵۹۰۶
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ عزیز فاطمه بر درگه عفوت سر آوردم واحد ۶.۵ ۹:۱۹ ۴ ۴ ۲۴۱۲ ۱۱۴۵۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ چون حر گرفتار فتادش به بدن لرزه در آن عرصه پیکار واحد ۴.۹ ۷:۰۳ ۴ ۴ ۱۹۹۸ ۴۳۲۲
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ حسین برات یه دنیا غم آوردم روضه ۹.۸ ۱۴:۱۳ ۴ ۴ ۳۴۹۴ ۵۷۰۲
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ دو تا سرباز آوردم تا بشن بلاگردون تو زمینه ۲.۸ ۴:۰۰ ۴ ۴ ۲۳۸۶ ۵۰۸۴
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ آسمون غربتت همین که پر ستاره شد واحد ۱۰.۴ ۱۵:۰۳ ۴ ۴ ۲۴۰۹ ۶۵۹۶
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ زینبت می میره با صدای هل من ناصرت واحد ۵.۶ ۸:۰۸ ۴ ۴ ۲۴۵۹ ۶۰۱۰
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ عمو میون این گرد و غبارا روضه ۱۲.۹ ۱۸:۴۰ ۴ ۴ ۳۰۴۱ ۷۱۸۳
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ چشاتو نبند نزار تا من شکسته تر شم زمینه ۷.۸ ۱۱:۱۷ ۴ ۴ ۴۶۱۱ ۱۰۶۸۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ شیشه شیشه تو بغل عسل عسل روی لبام واحد ۵.۸ ۸:۲۵ ۴ ۴ ۲۸۵۹ ۷۴۹۹
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ ای عموجان بعد رفتن تو من کجا برم واحد ۲.۶ ۳:۴۳ ۴ ۴ ۲۴۷۰ ۵۶۶۳
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ بخواب شیش ماهه شیرین زبونم روضه ۹.۹ ۱۴:۲۰ ۴ ۴ ۶۰۱۲ ۹۷۶۰
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ ببار آسمون لبای تشنه خشک و زرده زمینه ۶.۴ ۹:۱۰ ۴ ۴ ۶۱۴۳ ۸۵۹۸
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ بیا تا خدا رو با دل پریشون بخونیم واحد ۱۳.۹ ۲۰:۱۱ ۴ ۴ ۳۹۳۱ ۸۴۲۴
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ آخرین امیر لشکر راهی میدون شده واحد ۲.۸ ۴:۰۳ ۳ ۳ ۲۷۶۴ ۱۰۰۹۳
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ بابا تو قفس نیزه و خنجر روضه ۱۱.۲ ۱۶:۱۰ ۴ ۴ ۷۱۷۶ ۱۸۴۹۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ عذابم نده روی زمین نکش پاهاتو زمینه ۶.۲ ۹:۰۰ ۴ ۴ ۱۶۵۴۳ ۱۳۷۲۹
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ پاشو ای موذن کرب و بلا اذان بگو واحد ۸ ۱۱:۳۸ ۴ ۴ ۸۵۷۷ ۹۴۰۱
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ علی جان ولیعهد دلاور من واحد ۳.۱ ۴:۲۴ ۴ ۴ ۲۶۱۳ ۵۹۵۸
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ داداش دلم با غربت آشنا شد روضه ۱۲.۲ ۱۷:۴۵ ۴ ۴ ۱۰۷۵۵ ۱۶۴۲۶
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ دل از من نکن پاشو امیر لشکر من زمینه ۴.۸ ۶:۵۶ ۴ ۴ ۱۰۱۰۹ ۱۵۷۴۱
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ آسمون جا می گیره تو سایه لطف نگات واحد ۵.۸ ۸:۲۰ ۳ ۳ ۶۵۵۸ ۱۲۰۶۲
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ داداش نزار رو قلبم آرزوتو روضه ۱۰.۹ ۱۵:۵۱ ۴ ۴ ۴۵۵۸ ۱۱۳۰۴
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ کنارم بمون نزار بشم دوباره گریون زمینه ۴.۴ ۶:۲۳ ۴ ۴ ۴۳۰۲ ۷۴۴۸
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ پر زده تا آسمون بال قنوت عاشقا واحد ۷.۵ ۱۰:۵۴ ۴ ۴ ۳۵۷۰ ۶۰۰۷
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ گفت با زینب که ای فرخنده فال واحد ۴.۷ ۶:۴۵ ۴ ۴ ۲۰۲۰ ۵۱۵۴