گلچین مولودی ۱۳۹۲

گلچین مولودی ۱۳۹۲

از حاج مهدی اکبری، ۷۱ قطعه، ۷ ساعت و ۸ دقیقه و ۳۱ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ هر چی می خوام از بی بی زهرا می گیرم سرود ۲ ۲:۰۵ ۴ ۴ ۲۴۱۹ ۲۴۱۷
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ عشق می کنم مادر منی سرود ۴.۲ ۴:۳۰ ۴ ۴ ۱۵۹۷ ۲۲۲۶
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ لطف چشمان توست حیدریم مدح ۱۴.۲ ۱۵:۲۵ ۳ ۳ ۱۱۷۲ ۱۷۳۶
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ باز شب مادر و دلا مجنونه امشب سرود ۶.۴ ۶:۵۲ ۴ ۴ ۱۵۴۷ ۲۰۶۲
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ آنقدر گرفتارم به تو رو زدم سرود ۳.۹ ۴:۱۴ ۴ ۴ ۱۰۸۹ ۱۴۶۵
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ برس به دادمون آقا که شدیم ما دیوونه سرود ۶.۵ ۷:۰۲ ۴ ۴ ۱۵۲۲ ۲۰۱۴
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ باز زدم آقا به تو رو من بشکسته سبو سرود ۴.۵ ۴:۵۰ ۴ ۴ ۱۳۰۴ ۱۴۶۴
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ای دل اگر عاشقی عشق خدا حیدرست مدح ۶.۵ ۷:۰۵ ۴ ۴ ۲۹۳۰ ۳۱۶۰
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ حرفم به نام حضرت مولا شروع شد مدح ۷ ۷:۳۷ ۴ ۴ ۱۷۳۹ ۲۹۲۶
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ یه دل دارمو از کوچیکی سند زدم سرود ۵.۷ ۶:۰۷ ۴ ۴ ۱۸۵۷ ۳۲۶۶
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ عشق شما همیشه تو رگامه یا حیدر سرود ۴.۱ ۴:۲۳ ۴ ۴ ۲۶۳۶ ۳۳۷۴
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ آرزوی منه هر سال توی لیله الرغائب سرود ۴.۲ ۴:۳۲ ۴ ۴ ۱۰۱۱ ۲۵۳۷
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شورم ای غرورم دلتنگ حضورم سرود ۳.۹ ۴:۰۹ ۴ ۴ ۹۷۴ ۲۸۲۸
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ زد عشق تو شرر از روز ازل سرود ۳.۵ ۳:۴۵ ۳ ۳ ۱۱۰۰ ۲۴۸۳
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ صد و ده بار بگویم ز لسان نبوی مدح ۲.۲ ۲:۲۰ ۴ ۴ ۹۷۵ ۲۲۲۰
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ طلوع چشم تو را آفتاب باور كرد مدح ۹ ۹:۴۸ ۴ ۴ ۱۱۵۰ ۲۵۱۹
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ مدینه پر از شمیم نو بهاره سرود ۴.۲ ۴:۳۴ ۴ ۴ ۱۲۹۰ ۲۷۴۱
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ صد و ده بار بگویم ز لسان نبوی مدح ۴ ۴:۲۱ ۴ ۴ ۹۴۸ ۲۱۳۲
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ حیدر یا علی ای پادشاهم سرود ۲.۶ ۲:۴۷ ۵ ۵ ۱۴۳۲ ۲۲۶۰
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ بین همه عشقای دنیا عشق است اباالفضل سرود ۴.۱ ۴:۲۸ ۳ ۳ ۲۷۷۳ ۲۵۳۴
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ حیدر امشب دوباره بابا شد مدح ۷.۵ ۸:۱۱ ۳ ۳ ۱۰۸۴ ۲۴۳۹
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ یه شب هزار شب نمیشه سرود ۶.۵ ۷:۰۲ ۴ ۴ ۱۶۹۳ ۲۵۸۵
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ذکر جنونم ذکر حسینه سرود ۵.۲ ۵:۳۹ ۳ ۳ ۱۳۶۲ ۱۹۸۶
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ حسین یا عین الحیات شور ۵.۹ ۶:۱۹ ۳ ۳ ۱۵۹۶ ۲۴۷۶
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کاش آقا منم غلامت بودم شور ۵.۳ ۵:۴۵ ۳ ۳ ۶۵۰۱۱ ۱۶۷۸۱
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دل حرم می شود سحرگاهی مدح ۱۳.۲ ۱۴:۲۰ ۳ ۳ ۱۲۳۹ ۱۶۶۰
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ رو صورتش بوسه کاشتن سرود ۳.۲ ۳:۲۵ ۴ ۴ ۱۱۵۴ ۱۷۰۳
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ کوچیکتم آقازاده می تپه قلبی که شاده سرود ۴ ۴:۱۶ ۴ ۴ ۱۳۴۱ ۱۷۷۲
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ واسه پابوسی تو هواییم شور ۵ ۵:۲۱ ۲ ۲ ۱۶۴۱ ۲۴۲۱
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دنیا دنیا همه دنیامو گرفتی شور ۶.۸ ۷:۲۴ ۳ ۳ ۳۳۸۴ ۲۸۹۰
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ نوری به نسل ساقی کوثر اضافه شد مدح ۱۵.۶ ۱۶:۵۶ ۳ ۳ ۱۷۵۷ ۲۰۵۷
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ امشب از اوج سما سرود ۷.۶ ۸:۱۲ ۴ ۴ ۹۵۳ ۲۰۰۸
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ منم و دل هوایی با یه قلب کربلایی سرود ۴.۸ ۵:۱۰ ۴ ۴ ۱۲۴۸ ۲۲۱۸
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ مادرم جای لالایی زیر گوشم یا حسین گفت سرود ۳.۸ ۴:۰۲ ۴ ۴ ۱۰۳۴ ۲۲۳۸
۳۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ فقط حسینه دلبرم باشه اباالفضل سرورم سرود ۲.۸ ۲:۵۸ ۴ ۴ ۹۳۰ ۱۱۶۷
۳۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دنیا می خوای بگو علی مدح ۳.۳ ۳:۳۰ ۳ ۳ ۱۰۳۸ ۱۵۵۷
۳۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ نوکر حلقه به گوشیمو اسیر حسنیم مدح ۹.۴ ۱۰:۰۹ ۳ ۳ ۱۶۳۷ ۲۲۱۲
۳۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ قلب من داره می زنه با تو سرود ۶.۴ ۶:۵۵ ۴ ۴ ۲۹۴۱ ۲۶۲۵
۳۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ چه هوایی چه صفایی سرود ۴.۸ ۵:۰۸ ۳ ۳ ۱۶۶۲ ۲۲۳۱
۴۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دریا دریا غرق چشماتونم آقا سرود ۳.۸ ۴:۰۷ ۳ ۳ ۱۶۳۸ ۲۰۱۶
۴۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ هر چی که دارم آقا فدای تو سرود ۵.۱ ۵:۳۲ ۳ ۳ ۱۱۵۱ ۱۵۸۵
۴۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ جونمو می خری یا نه سرود ۶.۲ ۶:۴۲ ۴ ۴ ۱۲۶۸ ۱۶۴۰
۴۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ خویش را در کام شیر انداخت او با پای خود مدح ۵.۲ ۵:۳۸ ۴ ۴ ۱۰۷۸ ۱۵۰۶
۴۴ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شاکرم که صاحب فخر و سرمایه شدم سرود ۳.۶ ۳:۵۱ ۳ ۳ ۱۸۹۶ ۱۸۴۸
۴۵ گلچین مولودی ۱۳۹۲ شیطان مرا به وادی غفلت کشانده بود مدح ۸.۴ ۹:۰۴ ۳ ۳ ۹۸۶ ۱۵۶۴
۴۶ گلچین مولودی ۱۳۹۲ از راه رسیده یک گل خوشبو سرود ۵.۹ ۶:۲۵ ۳ ۳ ۱۲۹۲ ۱۸۰۷
۴۷ گلچین مولودی ۱۳۹۲ باید که تو را حضرت منان بنویسد مدح ۶.۹ ۷:۳۱ ۳ ۳ ۱۰۴۰ ۱۳۷۷
۴۸ گلچین مولودی ۱۳۹۲ فدای اون کسی که مهمون دل کویره سرود ۷.۲ ۷:۴۹ ۴ ۴ ۱۰۰۵ ۱۸۵۴
۴۹ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دیوونه منم دیوونه صاحب خونه تویی سرود ۵.۴ ۵:۵۱ ۳ ۳ ۱۲۴۴ ۱۷۲۰
۵۰ گلچین مولودی ۱۳۹۲ دل در شور و شینه بارون می باره سرود ۴.۲ ۴:۳۲ ۵ ۵ ۱۵۵۷ ۱۵۱۱
۵۱ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ای پناه من تکیه گاه من سرود ۳.۶ ۳:۵۰ ۴ ۴ ۱۶۹۳ ۱۷۰۷
۵۲ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ای مفتخر خدای ز خلق جمال تو مدح ۱۱.۴ ۱۲:۲۴ ۳ ۳ ۱۲۳۶ ۱۳۹۵
۵۳ گلچین مولودی ۱۳۹۲ ذکر جنونم حسینه وصله جونم حسینه سرود ۶.۶ ۷:۰۹ ۴ ۴ ۱۵۰۰ ۱۵۹۲