گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از جواد مقدم، ۵۴ قطعه، ۵ ساعت و ۱۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ اون منم اگه آقاجون تو عاشقات شور ۵.۷ ۶:۰۸ ۲۸ ۲۸ ۱۰۶۴۱ ۱۳۰۲۵
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ خسته از نگاه مردم خسته ام از همه کس واحد ۴.۹ ۵:۱۵ ۲۹ ۲۹ ۱۱۸۲۲ ۱۰۰۸۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ جز داغ هجران تو بر دل جراحتی نیست واحد ۵.۱ ۵:۳۲ ۲۹ ۲۹ ۵۸۳۳ ۷۷۶۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ سروده ام همه حول مدار سینه زنیست شعرخوانی ۸ ۸:۳۷ ۲۹ ۲۹ ۳۷۴۲ ۵۰۲۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ ببین گریه کن هاتو ببین سینه زن هاتو شور ۴.۹ ۵:۱۹ ۲۸ ۲۸ ۸۹۸۷ ۱۰۲۱۵
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ باورم نمیشه آقا بازم سیاهیاتو دیدم شور ۶.۷ ۷:۱۳ ۳۶ ۳۶ ۶۷۸۵۱ ۲۷۱۶۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ شد نهان داغ ما شد عیان روضه ها شور ۵.۴ ۵:۵۱ ۲۸ ۲۸ ۹۴۴۴ ۹۶۴۷
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ خدا خدا ببین حسینتو به وعده گاه رسید واحد ۹.۳ ۱۰:۰۴ ۲۸ ۲۸ ۹۸۹۸ ۸۰۵۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ بی شک گدای خانه ات آقا شود حسین شعرخوانی ۷.۲ ۷:۴۹ ۲۸ ۲۸ ۴۰۴۴ ۴۶۹۸
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ به غیر از کوی تو جایی ندارم شور ۳.۱ ۳:۲۲ ۳۲ ۳۲ ۱۲۴۴۹ ۱۰۱۷۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ یا مهدی جز به تو من به کی آقا بنازم شور ۵.۳ ۵:۴۶ ۳۲ ۳۲ ۲۰۰۱۲ ۱۱۶۸۸
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ به توکل خالق غمت شور ۵.۱ ۵:۳۲ ۳۹ ۳۹ ۵۵۵۳۹ ۲۱۶۵۰
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ میرم بخوابم بابایی حالم خرابه بابایی واحد ۹.۵ ۱۰:۱۹ ۳۱ ۳۱ ۱۸۶۵۴ ۱۴۸۴۶
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ السلام ای سرزمین خدایی واحد ۸.۱ ۸:۴۹ ۳۲ ۳۲ ۸۸۵۷ ۷۲۵۵
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ ارباب منی و دل گشته اسیر تک ۳.۸ ۴:۰۴ ۲۹ ۲۹ ۶۵۲۵ ۷۶۰۲
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه خون سر مطهر تو شدم شور ۵.۱ ۵:۲۸ ۲۷ ۲۷ ۶۸۹۳ ۹۷۳۱
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ چشمای گریون نمی خوای شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۲۸ ۲۸ ۸۹۰۳ ۱۱۴۷۶
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ ببین تموم خواهش و توی نگاه زینبت واحد ۷.۵ ۸:۱۱ ۲۸ ۲۸ ۶۳۵۴ ۷۵۷۵
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ حرمت آرزوی من نوکریت آبروی من واحد ۲.۸ ۲:۵۷ ۲۷ ۲۷ ۱۶۸۹۰ ۹۰۴۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ منم عبد رو سیات تا همیشه خوبیات شور ۴.۷ ۵:۰۱ ۲۷ ۲۷ ۶۳۹۹ ۸۸۰۷
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ من یه عاشق عقل و منطق سرم نمیشه شور ۵.۸ ۶:۱۸ ۲۷ ۲۷ ۸۱۹۴ ۸۰۸۸
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ عمه راضی نشو آروم بمونم واحد ۶.۷ ۷:۱۷ ۲۸ ۲۸ ۴۵۶۶ ۶۳۰۷
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ تو وجودم باز آروم ندارم واحد ۲.۶ ۲:۴۴ ۲۸ ۲۸ ۳۲۸۸ ۵۲۰۸
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ ما دو پیاله ایم که لبریز باده ایم شعرخوانی ۵ ۵:۲۴ ۲۸ ۲۸ ۴۱۶۶ ۴۴۴۵
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ از پیر و جوون غلام داری شور ۴.۱ ۴:۲۲ ۲۷ ۲۷ ۴۴۰۰ ۷۱۶۹
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ بوی خوش زیاده کدومش عطر سیب میشه شور ۴.۵ ۴:۵۰ ۲۸ ۲۸ ۱۰۸۱۲ ۹۴۳۴
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ به توکل خالق غمت شور ۲.۳ ۲:۲۶ ۲۷ ۲۷ ۴۵۶۷ ۶۷۳۹
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ حامل وحی حق تعالی تو عرش اعلی واحد ۵.۱ ۵:۳۳ ۲۹ ۲۹ ۳۴۴۳ ۵۹۷۷
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ غصه ها پیش غم تو غصه نیست آقا تک ۲.۸ ۲:۵۶ ۲۸ ۲۸ ۳۹۳۱ ۵۴۹۹
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ هر چه می خواهد دل تنگت بگو شور ۴ ۴:۲۱ ۳۲ ۳۲ ۶۹۰۳ ۷۳۹۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ لالایی لالایی ای نازنین رباب زمینه ۶.۳ ۶:۴۹ ۲۷ ۲۷ ۱۴۱۲۲ ۱۰۵۳۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ باز دوباره ماه ماتم باز دوباره سیاهی و پرچم شور ۹.۸ ۱۰:۳۹ ۲۷ ۲۷ ۱۳۳۰۲ ۱۱۶۶۰
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ لباس مشکی ما را به دستمان بدهید شعرخوانی ۸.۳ ۹:۰۱ ۲۸ ۲۸ ۱۳۵۰۷ ۵۸۳۷
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ من لطف تو را دیدم به وضوح تک ۵.۷ ۶:۱۰ ۲۷ ۲۷ ۴۷۰۶ ۵۷۵۴
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ اسم شما ارباب شنیدن داره شور ۲.۵ ۲:۴۰ ۲۷ ۲۷ ۳۹۴۵۷ ۱۶۶۲۸
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ پشت درت شلوغه دور و برت شلوغه شور ۴ ۴:۱۸ ۲۶ ۲۶ ۱۰۷۵۲ ۱۰۳۳۶
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ مست و مدهوش شش گوشم شور ۳.۵ ۳:۴۶ ۲۷ ۲۷ ۵۰۲۸ ۷۱۶۲
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ ای جانم تازه جوانم تاب و توانم واحد ۴.۵ ۴:۵۳ ۲۶ ۲۶ ۴۲۵۱ ۱۰۶۷۰
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ السلام ای سرزمین خدایی واحد ۴.۷ ۵:۰۵ ۲۷ ۲۷ ۶۴۴۲ ۹۴۸۴
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ من لطف تو را دیدم به وضوح تک ۴.۴ ۴:۴۵ ۲۹ ۲۹ ۳۲۸۳ ۸۵۷۵
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ از اون نگاهش نمیشه دل کند شور ۳.۷ ۳:۵۶ ۲۷ ۲۷ ۷۹۶۹۸ ۲۷۸۵۳
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ غیرت خدایی چه آقایی شور ۵.۸ ۶:۱۷ ۲۶ ۲۶ ۱۹۱۰۸ ۱۹۳۶۲
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ شکر خدا که بال و پری داده ای مرا شعرخوانی ۱۱.۱ ۱۲:۰۲ ۲۷ ۲۷ ۷۴۶۵ ۱۲۶۱۰
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ دردمو من به تو میگم آخه محرمی شور ۴.۹ ۵:۱۹ ۲۹ ۲۹ ۱۱۱۶۲ ۱۶۳۱۱
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ کرب و بلا ای کاش من مسافرت بودم شور ۳.۵ ۳:۴۴ ۳۵ ۳۵ ۱۳۸۲۵۸ ۴۲۱۷۹