گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج محمود کریمی، ۹۷ قطعه، ۱۲ ساعت و ۲۴ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ قربون چشم خیس بارونت آقا مناجات ۹.۸ ۱۰:۴۰ ۱۴ ۱۴ ۱۴۵۹۱ ۷۹۴۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ سال به سال می گذره باز محرم میاد زمینه ۷.۱ ۷:۳۸ ۱۵ ۱۵ ۱۱۸۷۹ ۱۲۱۸۵
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ نسیم به پرچم می خوره واحد ۴.۱ ۴:۲۶ ۱۴ ۱۴ ۸۶۶۹ ۱۲۴۶۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای همه بود و هست من تک ۲.۲ ۲:۲۱ ۱۳ ۱۳ ۸۲۰۱ ۱۷۵۰
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دلم گرفته باز ای خدا آه روضه ۱۰.۱ ۱۰:۵۸ ۱۳ ۱۳ ۵۵۶۷ ۱۰۴۹۰
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ وسعت ملک خدا عرصه جولان توست زمینه ۵.۳ ۵:۴۵ ۱۳ ۱۳ ۵۹۵۳ ۸۵۷۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ قافله ی نور میرسه از راه زمینه ۸.۶ ۹:۱۹ ۱۴ ۱۴ ۹۱۰۹ ۱۱۶۵۲
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ روی گلهای بنی هاشم هاله احساسه واحد ۳.۵ ۳:۴۸ ۱۳ ۱۳ ۴۹۳۹ ۸۱۸۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ زینب ای فاطمه با آل هاشم همه آمده به کربلا واحد ۵.۵ ۵:۵۵ ۱۳ ۱۳ ۴۳۷۶ ۸۰۳۲
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ نفسم تب تو عطشم لب تو تک ۱.۶ ۱:۴۱ ۱۳ ۱۳ ۵۲۶۵ ۸۳۶۴
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ارباب من غریبونه از دست کوفی نامرد آواره تو بیابونه نوحه ۵.۴ ۵:۴۸ ۱۳ ۱۳ ۳۳۸۰ ۶۹۷۷
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای یارا یارا جانا جانا شور ۵.۱ ۵:۳۱ ۱۲ ۱۲ ۵۰۳۵ ۹۳۷۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ خاک اینجا به ما نمی سازد شور ۲.۸ ۲:۵۸ ۱۳ ۱۳ ۴۶۴۷ ۸۶۵۱
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ آخر می آید بابا برای دیدنم با سر می آید روضه ۷.۴ ۸:۰۰ ۱۳ ۱۳ ۳۶۳۹ ۴۶۱۵
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیگه خسته خسته خسته ام روضه ۶.۸ ۷:۲۳ ۱۳ ۱۳ ۲۴۰۰ ۳۵۲۹
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ جسمم ضعیف و روحم سرگرم بال بال است زمینه ۴.۹ ۵:۱۴ ۱۲ ۱۲ ۳۸۲۷ ۵۶۶۶
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ آوردنت خودت نیومدی واحد ۵.۴ ۵:۴۸ ۱۲ ۱۲ ۳۷۲۵ ۶۰۰۶
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای یارا یارا جانا جانا شور ۲.۶ ۲:۴۷ ۱۲ ۱۲ ۵۲۵۷ ۷۲۳۵
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ امر شد از دو طرف به دو برادر بزنند روضه ۳.۴ ۳:۳۸ ۱۲ ۱۲ ۳۱۷۷ ۵۲۳۴
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ اگر که عضو عضو من ز هم شود جدا حسین زمینه ۵.۸ ۶:۱۶ ۱۲ ۱۲ ۳۷۵۰ ۵۶۴۵
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ اذن میدان بده بر گلهای من زمینه ۸.۵ ۹:۱۳ ۱۴ ۱۴ ۳۳۹۹ ۵۴۷۶
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای برادر بیا آبرویم بخر واحد ۷.۲ ۷:۴۶ ۱۱ ۱۱ ۳۷۶۴ ۵۷۱۳
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو صدات دعوت و شرمنده از این تأخیرم شور ۶.۱ ۶:۳۳ ۱۲ ۱۲ ۴۴۶۵ ۷۲۱۸
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو ماه دلارایی ارباب دو دنیایی شور ۳.۴ ۳:۴۰ ۱۲ ۱۲ ۴۷۹۶ ۷۴۵۸
۲۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ لحظه آخره عمو داره میره روضه ۱۶ ۱۷:۲۸ ۱۲ ۱۲ ۸۰۰۲ ۶۰۶۵
۲۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ دیگه واسه چی بمونم حالا که تو بی سپاهی زمینه ۹.۹ ۱۰:۴۶ ۱۳ ۱۳ ۵۶۰۹ ۸۱۲۳
۲۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ از خیمه بیرون عبدالله آمد واحد ۴ ۴:۱۸ ۱۲ ۱۲ ۳۱۰۲ ۵۲۶۹
۲۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ شب ها به یاد تو که من بی تابم واحد ۲.۸ ۳:۰۰ ۱۲ ۱۲ ۴۵۶۶ ۶۲۷۷
۲۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ باز یل آمده است روضه ۸.۵ ۹:۱۴ ۱۱ ۱۱ ۱۸۱۸ ۲۴۸۰
۳۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ سرتو رو دامنم می زارم زمینه ۷.۹ ۸:۳۲ ۱۳ ۱۳ ۲۴۱۰ ۴۳۱۱
۳۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ کبوتر عشق من داری سفر می کنی واحد ۵.۱ ۵:۲۹ ۱۲ ۱۲ ۱۸۹۵ ۲۹۰۶
۳۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ گفت قاسم به فغان ای عمو اذن میدانم بده واحد ۹.۱ ۹:۵۴ ۱۲ ۱۲ ۱۸۶۹ ۳۶۱۲
۳۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای شه بی کفن ای همه دین من شور ۴.۶ ۴:۵۷ ۱۲ ۱۲ ۲۷۶۲ ۲۱۸۰
۳۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ من توی گهواره تو راهی سفر روضه ۵.۴ ۵:۴۷ ۱۱ ۱۱ ۲۰۵۱ ۲۹۹۶
۳۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ مهر بتان ورزیده ام زمینه ۴.۳ ۴:۳۶ ۱۲ ۱۲ ۲۵۹۲ ۴۱۲۶
۳۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ لالالا گل پونه گنجشک بی آب و دونه زمینه ۸.۶ ۹:۲۰ ۱۴ ۱۴ ۳۷۵۰ ۴۵۰۲
۳۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ لب تر کند پیاله کوثر تو هم برو واحد ۳.۸ ۴:۰۴ ۱۲ ۱۲ ۱۷۶۳ ۳۷۱۹
۳۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ بغض جدایی امشب تو این نفس ها مونده شور ۴.۵ ۴:۴۸ ۱۲ ۱۲ ۲۳۹۴ ۱۵۷۹
۳۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوب بنگر بر زمین روضه ۱۷.۲ ۱۸:۴۲ ۱۱ ۱۱ ۲۰۳۸ ۲۵۱۶
۴۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ یم فاطمی در سرمدی زمینه ۴.۱ ۴:۲۷ ۱۳ ۱۳ ۱۹۶۱ ۳۰۷۹
۴۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای ماهی غرق خونم زمینه ۱۱.۹ ۸:۳۶ ۱۳ ۱۳ ۲۹۶۶ ۴۱۳۳
۴۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ تا گل لیلا آمد به میدان بلا واحد ۵.۴ ۵:۴۸ ۱۲ ۱۲ ۲۰۴۶ ۲۹۴۸
۴۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ عالم به علی نازد و مولا به اباالفضل واحد ۳.۴ ۳:۳۷ ۱۲ ۱۲ ۲۶۸۳ ۳۴۲۴۷
۴۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ به لیلای عشق مسیحا ای جانم تک ۳.۸ ۴:۰۴ ۱۴ ۱۴ ۱۵۹۵ ۲۶۳۹
۴۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای یارا یارا جانا جانا شور ۵.۳ ۵:۴۲ ۱۳ ۱۳ ۱۹۹۸ ۳۳۶۲
۴۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ همه مهمان شده اند روضه ۱۷ ۱۸:۲۷ ۱۱ ۱۱ ۳۳۱۷ ۴۴۸۹
۴۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ وقت جدایی رسید باد مخالف وزدید زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۵۱ ۱۴ ۱۴ ۳۷۱۶ ۵۸۵۵
۴۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ بكش به روی سر خسته ام پر خود را مناجات ۳.۵ ۳:۴۷ ۱۱ ۱۱ ۲۰۲۷ ۳۱۱۸
۴۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای علمدار من ای سپهدار من زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۷ ۱۴ ۱۴ ۳۲۴۶ ۴۴۴۹
۵۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ وقت جدایی رسید باد مخالف وزید شور ۳.۹ ۴:۱۱ ۱۱ ۱۱ ۲۶۰۲ ۴۵۲۲
۵۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ ناگهان بازوی آب آور تو می ریزد واحد ۵.۳ ۵:۴۶ ۱۲ ۱۲ ۲۴۲۷ ۳۰۹۰
۵۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ دستات لطیف مثل بارون واحد ۱.۷ ۱:۴۷ ۱۲ ۱۲ ۱۶۲۸ ۲۷۵۹
۵۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ به شاه وفا میر دلدار ای جانم تک ۳.۴ ۳:۳۹ ۱۳ ۱۳ ۱۸۲۱ ۴۲۹۱
۵۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ چشمم با تو بارون میشه شور ۴.۱ ۴:۲۵ ۱۲ ۱۲ ۱۹۶۹ ۱۵۱۳
۵۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ کجایید ای شهیدان خدایی مناجات ۷.۸ ۸:۲۸ ۱۱ ۱۱ ۲۲۷۱ ۳۶۳۱
۵۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ داری میری می بینم روحم از تن داره میره زمینه ۶.۶ ۷:۱۰ ۱۱ ۱۱ ۲۷۷۵ ۳۲۴۲
۵۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ وقت جدایی رسید باد مخالف وزید شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۱۲ ۱۲ ۱۸۳۶ ۴۰۲۰
۵۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ نبینم اشک تو چشات موج بزنه مناجات ۶ ۶:۲۸ ۱۰ ۱۰ ۳۴۲۳ ۳۸۸۳
۵۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ از خیمه درآمد روضه ۶.۶ ۷:۰۷ ۱۰ ۱۰ ۲۳۱۷ ۱۱۲۳
۶۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۳۲.۷ ۳۵:۴۱ ۱۰ ۱۰ ۱۸۲۶ ۲۹۷۹
۶۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ وقت جدایی رسید باد مخالف وزید زمینه ۱۱.۸ ۱۲:۴۹ ۱۴ ۱۴ ۲۲۱۰ ۳۲۶۵
۶۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ خوشا آنان که محرم با تو بودند واحد ۸ ۸:۴۰ ۱۰ ۱۰ ۲۰۹۶ ۲۶۹۱
۶۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ به شاه وفا میر و دلدار ای جانم تک ۳.۶ ۲:۳۵ ۱۰ ۱۰ ۲۲۵۲ ۲۷۴۵
۶۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ بغض جدایی امشب تو این نفس ها مونده شور ۳.۶ ۳:۵۰ ۱۰ ۱۰ ۲۴۳۴ ۳۳۶۹
۶۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ گرد جهان گردیده ام زیبا فراوان دیده ام شور ۴.۴ ۴:۴۵ ۱۰ ۱۰ ۱۴۸۸ ۲۳۹۵
۶۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ ای یارا یارا جانا جانا شور ۵.۲ ۳:۴۴ ۱۰ ۱۰ ۱۳۰۶ ۲۲۳۹
۶۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۲۹.۵ ۳۲:۱۲ ۱۰ ۱۰ ۲۵۳۰ ۳۵۴۹
۶۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو تو بستری دلگیرم زمینه ۹.۳ ۱۰:۰۹ ۱۰ ۱۰ ۳۱۰۳ ۴۹۴۵
۶۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ در نمی آید جلو فاطمه می آید واحد ۴.۳ ۴:۳۸ ۱۰ ۱۰ ۲۳۱۳ ۳۴۶۰
۷۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ تو صدات دعوت و شرمنده از این تاخیرم شور ۳.۵ ۳:۴۳ ۱۰ ۱۰ ۴۰۹۸ ۵۶۳۳
۷۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ یک نفر هست پر از سوز پر از یا زینب روضه ۱۲.۹ ۱۳:۵۸ ۹ ۹ ۹۱۸ ۷۰۹
۷۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ برای پر زدنت حجم آسمان کم بود روضه ۱۱.۸ ۱۲:۴۷ ۹ ۹ ۵۶۳ ۷۴۷
۷۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ کمان را نگه داشت روضه ۱۴.۵ ۱۵:۴۷ ۹ ۹ ۸۲۲ ۸۰۳
۷۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ می رود از خیمه رهایش کنید روضه ۱۴.۱ ۱۵:۲۰ ۹ ۹ ۱۲۱۶ ۱۰۰۴
۷۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ دختر گرفته با دست پای اسب را در بر گرفته روضه ۹.۲ ۹:۵۹ ۹ ۹ ۷۹۱ ۸۰۶