گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

گلچین فاطمیه ۱۳۹۲

از حاج محمود کریمی، ۷۵ قطعه، ۱۱ ساعت و ۱۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۶.۳ ۱۷:۴۸ ۱۰ ۱۰ ۴۹۳۵ ۱۲۲۸۵
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد زمینه ۶.۴ ۷:۰۰ ۱۱ ۱۱ ۵۲۲۹ ۱۱۵۷۰
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کار مشکل ساز شد واحد ۳ ۳:۱۶ ۱۱ ۱۱ ۲۷۴۸ ۷۱۷۲
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سوزم و سازم ناید ز درون فریادم واحد ۱۳.۳ ۱۴:۳۱ ۱۰ ۱۰ ۲۸۲۴ ۱۳۰۵۱
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۹.۵ ۱۰:۲۰ ۹ ۹ ۲۰۱۳ ۵۴۸۸
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ السلام علیک یا بنت رسول الله زمینه ۵.۴ ۵:۵۰ ۱۰ ۱۰ ۲۵۱۵ ۶۲۹۸
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبا که گریه می کنی گریم می گیره زمینه ۶.۲ ۶:۴۴ ۱۰ ۱۰ ۳۵۲۱ ۱۲۲۴۲
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اون داغ بی بمونه دلها رو می سوزونه واحد ۸.۶ ۹:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۱۸۹ ۱۰۴۸۲
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سایه حرم تو روی سرمه حسین شور ۶.۶ ۷:۱۲ ۱۱ ۱۱ ۳۸۴۸ ۱۳۳۲۲
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ هوای شهر بهاری ولی غم انگیز است مناجات ۹.۳ ۱۰:۰۳ ۱۱ ۱۱ ۱۴۲۱ ۵۴۷۴
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کاش می مردم نمی دیدم حال مادرم پریشونه زمینه ۹.۲ ۱۰:۰۲ ۹ ۹ ۲۸۸۱ ۱۲۷۸۷
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو واحد ۸.۱ ۸:۵۱ ۱۰ ۱۰ ۱۶۰۸ ۵۶۷۰
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ روضه حضرت رقیه (ع) روضه ۲۸.۹ ۳۱:۳۴ ۹ ۹ ۱۳۳۱ ۴۹۹۳
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ تا رفتی جا موندم تو خیمه ها زمینه ۸.۸ ۹:۳۸ ۹ ۹ ۲۱۳۵ ۶۲۵۷
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ زحمت عمه هامو کم کن باباجون واحد ۵.۷ ۶:۱۲ ۹ ۹ ۲۰۶۹ ۵۰۴۰
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دل و دلدار حسین است تک ۳.۲ ۳:۳۰ ۸ ۸ ۲۴۳۰ ۵۴۸۴
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۷.۷ ۸:۲۱ ۹ ۹ ۲۲۹۰ ۶۷۲۵
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مادرم فاطمه ست این حرف خود زهراست زمینه ۷.۱ ۷:۴۷ ۹ ۹ ۳۸۷۹ ۱۴۸۸۲
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ سایه سوختن خیمه به دیوار افتاد واحد ۳.۵ ۳:۴۸ ۹ ۹ ۲۳۴۵ ۷۷۵۱
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اشک می ریزم برات تک ۲.۸ ۳:۰۴ ۹ ۹ ۲۶۴۰ ۷۷۲۸
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شاد کن جان من که غمگین است شور ۵.۲ ۵:۴۰ ۹ ۹ ۴۱۴۵ ۱۵۳۷۲
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ما بهر ولای تو خریدیم بلا را مناجات ۱۰.۳ ۱۱:۰۹ ۹ ۹ ۱۶۵۰ ۴۹۹۷
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دیگه حرفام اشاره ست نفست پر شرارست زمینه ۸.۸ ۹:۳۶ ۸ ۸ ۳۱۲۹ ۸۴۴۷
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مرغ پریده دلم خدا خدا خدا کند واحد ۴.۵ ۴:۵۱ ۱۰ ۱۰ ۲۳۱۲ ۶۵۱۳
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو تک ۳.۳ ۳:۳۵ ۱۰ ۱۰ ۱۹۹۵ ۶۲۸۳
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دل تنگیام مونس زخمای دل دیروزه شور ۵.۵ ۵:۵۶ ۱۰ ۱۰ ۳۴۷۷ ۱۳۳۹۱
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مانده در افسوس این عالم روضه ۲۰.۱ ۲۱:۵۴ ۹ ۹ ۱۹۴۱ ۶۵۰۰
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ تو تو بستری دلگیرم شبای آخری دلسیرم زمینه ۷.۲ ۷:۵۰ ۱۰ ۱۰ ۴۲۰۶ ۱۲۷۶۵
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شاد کن جان من که غمگین است شور ۳.۲ ۳:۲۹ ۱۰ ۱۰ ۳۰۰۷ ۷۳۶۹
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ هوای شهر بهاری ولی غم انگیز است مناجات ۹.۳ ۱۰:۰۸ ۱۰ ۱۰ ۲۵۳۶ ۶۰۷۰
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اون داغ بی بهونه دلها رو می سوزونه واحد ۴.۲ ۴:۳۳ ۱۰ ۱۰ ۲۷۰۵ ۶۵۰۳
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا تک ۳.۲ ۳:۲۴ ۱۰ ۱۰ ۲۰۳۷ ۵۶۹۴
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبا که گریه می کنی گریم می گیرم شور ۱.۸ ۱:۵۷ ۱۰ ۱۰ ۳۲۳۸ ۷۸۵۸
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کم می خوریم غصه دنیای بی تو را مناجات ۴.۶ ۴:۵۷ ۱۰ ۱۰ ۲۷۰۴ ۸۶۲۰
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شب اومده می دونم وقتش شده می دونم زمینه ۵.۶ ۶:۰۶ ۱۰ ۱۰ ۴۶۶۸ ۱۱۵۴۰
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بیش از سوختن نمی خواهم شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۱۰ ۱۰ ۴۱۰۱ ۱۱۳۵۳
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید واحد ۳.۲ ۳:۲۴ ۹ ۹ ۲۵۴۲ ۷۶۸۱
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بر این همه کبودی و خراش گریه کن علی واحد ۳ ۳:۱۳ ۱۱ ۱۱ ۲۶۹۴ ۷۱۳۶
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بر این همه کبودی و خراش گریه کن علی تک ۴.۱ ۴:۲۵ ۱۰ ۱۰ ۲۵۷۵ ۸۰۷۸
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ناباورانه آمد از راه کوه باور روضه ۲۳.۳ ۲۵:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۱۷۲۸ ۴۸۵۳
۴۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ گل نیلوفرم یاس پرپرم زمینه ۶.۸ ۷:۲۲ ۱۰ ۱۰ ۲۷۹۵ ۵۴۰۶
۴۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ شاد کن جان من که غمگین است شور ۸.۶ ۹:۱۸ ۹ ۹ ۱۹۷۵ ۶۱۹۳
۴۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بر این همه جراحت و خراش گریه کن علی واحد ۲ ۲:۰۵ ۱۱ ۱۱ ۱۳۴۱ ۳۸۰۳
۴۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ این بارون همیشگی اول فاطمیه ها روضه ۱۱ ۱۲:۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۲۵۸ ۹۹۰
۴۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کوچه شلوغ و کوچه پر از دود زمینه ۸.۴ ۹:۰۹ ۱۰ ۱۰ ۹۳۹ ۱۳۱۶
۴۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت شور ۶.۵ ۷:۰۱ ۱۰ ۱۰ ۹۵۸ ۱۲۴۱
۴۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ مثل هر روز مادرم برخواست روضه ۱۷.۶ ۱۹:۰۹ ۹ ۹ ۷۵۵ ۸۵۶
۴۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ کوچه ی باریک و روز روشن بود و زمینه ۱۱.۶ ۱۲:۳۸ ۹ ۹ ۱۷۰۴ ۱۶۲۰
۴۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ناگهان بال و پرم آتش گرفت واحد ۲.۶ ۲:۴۴ ۹ ۹ ۱۰۹۹ ۱۲۱۰
۵۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در مقامی که عقیق سرخ از زر بهتر است روضه ۱۱.۳ ۱۲:۱۶ ۱۰ ۱۰ ۱۰۷۲ ۱۲۵۲
۵۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ خدا به خیر کنه مادر یه جوریه زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۱۹ ۱۰ ۱۰ ۲۱۵۰ ۲۷۰۵
۵۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ یا حسین غریب مادر تویی ارباب دل من شور ۳.۸ ۴:۰۲ ۹ ۹ ۶۰۴۶ ۲۹۶۵
۵۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ ببین می توانی بمانی بمان واحد ۵.۹ ۶:۲۴ ۱۰ ۱۰ ۸۳۸۱ ۴۰۴۲
۵۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ روی تو تلالوء خود مادره شور ۵.۱ ۵:۲۹ ۱۰ ۱۰ ۱۰۲۶ ۱۵۳۲
۵۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اشک می ریزم برات روضه ۱۵.۵ ۱۶:۵۲ ۸ ۸ ۳۴۱ ۴۴۶
۵۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ دود بود و دود بود و دود بود روضه ۴.۴ ۴:۴۴ ۹ ۹ ۱۲۶۳ ۷۴۳
۵۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ در کنده شد از جا روضه ۱۱.۸ ۱۲:۵۱ ۸ ۸ ۳۶۹ ۷۵۰
۵۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ اشک می ریزم برات روضه ۱۳.۸ ۱۵:۰۳ ۹ ۹ ۳۵۰ ۴۳۷
۵۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ باز کابوس سراغ پسری آمده است روضه ۱۲ ۱۳:۰۵ ۹ ۹ ۴۴۷ ۵۵۹
۶۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ بال من رو به آسمان باز است روضه ۱۱.۸ ۱۲:۴۹ ۹ ۹ ۱۶۴ ۳۸۱
۶۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ انگار که چشمان تو را خواب گرفته روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۲ ۹ ۹ ۵۵۴ ۶۸۷
۶۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ نشسته اند که بگریند به پشت در مادر روضه ۲۱.۷ ۲۳:۳۷ ۹ ۹ ۳۵۵ ۴۷۳
۶۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۲ چی میشه تیر محبت از تو کمون نگاهت شور ۷ ۷:۳۷ ۱۰ ۱۰ ۹۳۱ ۸۱۹