گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

از حاج محمود کریمی، ۵۷ قطعه، ۸ ساعت و ۲۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روزهام بی تو شبیه شام تاره مناجات ۹.۷ ۱۰:۲۹ ۵ ۵ ۳۶۶۲ ۸۳۵۸
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۲ ۱۳:۰۰ ۵ ۵ ۲۵۱۱ ۹۹۳۵
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ سیاه شده روز من از غم چراغ خونم نشو خاموش زمینه ۵.۸ ۶:۱۶ ۵ ۵ ۳۳۱۸ ۱۱۵۶۱
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دردهایم را اگر با تو بگویم بیشتر واحد ۳ ۳:۱۱ ۵ ۵ ۲۴۸۰ ۱۲۲۱۴
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دلبری کار چشات من که می میرم برات شور ۹.۵ ۱۰:۱۸ ۵ ۵ ۴۲۰۱ ۱۱۱۵۰
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ منی که روز و شب از اشک چاره می نوشم مناجات ۱۱.۱ ۱۲:۰۵ ۵ ۵ ۲۹۹۶ ۸۳۵۹
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۳.۷ ۱۴:۵۲ ۵ ۵ ۳۶۳۳ ۱۰۱۳۲
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ داری میری بی یارت کاشکی میشد برگردی زمینه ۸.۸ ۹:۳۰ ۵ ۵ ۵۸۵۶ ۱۲۰۴۲
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ السلام ای ثمر عمر پیغمبر زهرا واحد ۴.۵ ۴:۴۸ ۴ ۴ ۲۳۵۰ ۶۲۹۵
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ اون که تو رو برا دل آفریده شور ۴.۵ ۴:۵۱ ۴ ۴ ۲۴۶۵ ۷۵۳۸
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۶.۶ ۱۸:۰۱ ۵ ۵ ۲۲۸۸ ۹۱۲۹
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دردایه من بی درمونه حیدر امشب سرگردونه زمینه ۹.۸ ۱۰:۳۹ ۵ ۵ ۵۵۵۸ ۱۵۲۸۹
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ میرسد از منبر کوفه ندای او به گوشم واحد ۸.۷ ۹:۲۸ ۴ ۴ ۲۷۴۴ ۷۵۶۵
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای که در آسمان هر غمزده مهتاب تویی واحد ۲ ۲:۰۸ ۵ ۵ ۲۲۵۳ ۴۸۰۱
۱۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ اون که تو رو برا دل آفریده شور ۶.۷ ۷:۱۶ ۴ ۴ ۲۱۹۶ ۷۳۰۴
۱۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه امام حسن مجتبی (ع) روضه ۲۴.۴ ۲۶:۳۸ ۵ ۵ ۳۶۲۸ ۱۱۹۳۶
۱۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ پرم شکسته مثل کبوتر زمینه ۱۱.۶ ۱۲:۳۶ ۵ ۵ ۶۱۳۴ ۱۳۹۸۹
۱۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای ماه زیبای فاطمه ای سرو رعنای فاطمه واحد ۵.۹ ۶:۲۳ ۴ ۴ ۲۹۶۱ ۱۰۸۸۶
۱۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ زان یار دلنوازم شکریست با شکایت تک ۹.۳ ۱۰:۰۳ ۴ ۴ ۳۰۷۶ ۷۷۵۱
۲۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ بی تاب بی تابم دلتنگ اربابم شور ۵.۸ ۶:۱۵ ۵ ۵ ۳۳۷۷ ۱۲۱۳۳
۲۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ زان یار دلنوازم شکریست با شکایت تک ۴.۴ ۴:۴۴ ۵ ۵ ۲۰۴۴ ۵۳۸۳
۲۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ به زحمت تکیه بر دیوار میکرد واحد ۳.۳ ۳:۳۰ ۵ ۵ ۲۰۱۲ ۵۵۵۶
۲۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ بابا بی تو بی تابم زمینه ۷.۸ ۸:۲۷ ۵ ۵ ۲۵۲۰ ۷۰۶۱
۲۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۱۶.۴ ۱۷:۵۱ ۵ ۵ ۱۵۵۷ ۶۳۹۴
۲۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ دلبری کار چشات من که میمیرم برات شور ۶.۱ ۶:۳۶ ۵ ۵ ۴۵۵۱ ۱۰۶۸۷
۲۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت زهرا (س) روضه ۱۲.۲ ۱۳:۱۸ ۵ ۵ ۲۸۹۵ ۱۰۳۴۳
۲۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ شده تموم مدینه غوغا زمینه ۸.۴ ۹:۰۹ ۴ ۴ ۳۴۵۱ ۱۲۳۷۴
۲۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ از سینه دگر آه شرربار مکش واحد ۴.۱ ۴:۲۴ ۴ ۴ ۲۳۶۵ ۶۱۵۴
۲۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای که در دست خود داری کلید عرش اعلی حیدر تک ۵.۳ ۵:۴۳ ۴ ۴ ۳۳۹۳ ۶۹۷۶
۳۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ أین جامع الکلمة علی التقوی ( ابتهال ) ۴.۶ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۲۰۴۵ ۵۱۰۸
۳۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۱۶.۴ ۱۷:۵۲ ۴ ۴ ۲۱۱۸ ۷۷۱۹
۳۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ قدم قدم با هر دم به عشق تو دل دادم زمینه ۹.۴ ۱۰:۱۱ ۴ ۴ ۴۱۶۶ ۱۲۳۵۶
۳۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ چون زل زدن آخر شیری به شکارش واحد ۴.۹ ۵:۱۵ ۴ ۴ ۲۳۱۲ ۹۲۲۷
۳۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ یحسین سبط المصطفی تک ۸.۱ ۸:۴۹ ۴ ۴ ۲۱۷۰ ۷۹۲۳
۳۵ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ برگرد ای توسل شب زنده دارها مناجات ۳.۱ ۳:۲۱ ۴ ۴ ۱۹۸۲ ۴۱۱۴
۳۶ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ یه شبی با غم بابا بوی غم میون خونه زمینه ۸.۲ ۸:۵۴ ۴ ۴ ۲۷۲۸ ۸۲۱۰
۳۷ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ با پا زدند بر در و در را صدا زدند روضه ۶.۴ ۶:۵۸ ۴ ۴ ۱۵۳۵ ۵۳۸۷
۳۸ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای به فدایت همه جان جهان واحد ۸ ۸:۳۸ ۴ ۴ ۱۷۵۲ ۵۳۴۳
۳۹ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ ای که در دست خود داری کلید عرش اعلی تک ۶.۲ ۶:۴۰ ۴ ۴ ۱۷۱۲ ۴۷۱۲
۴۰ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ بی تاب بی تابم دلتنگ اربابم شور ۴.۷ ۵:۰۳ ۴ ۴ ۱۵۸۱ ۵۳۴۶
۴۱ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ بی قرارم از یاد روزای جدایی زمینه ۱۱.۴ ۱۲:۲۶ ۴ ۴ ۲۷۲۹ ۹۰۳۱
۴۲ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ داغت که با سکوت سبک تر نمی شود واحد ۱۰.۱ ۱۰:۵۹ ۴ ۴ ۱۹۲۹ ۷۲۷۸
۴۳ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ من ار از غم پریشانم علی گویم تک ۸.۲ ۸:۵۵ ۴ ۴ ۲۵۴۹ ۶۷۱۱
۴۴ گلچین فاطمیه ۱۳۹۱ قبله من کربلاست گوشه کوی حسین شور ۷.۴ ۷:۵۸ ۴ ۴ ۲۴۰۷ ۸۲۵۲