گلچین محرم ۱۳۸۸

گلچین محرم ۱۳۸۸

از حمید علیمی، ۴۰ قطعه، ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ نمونده یک قطره آب خدا وای از دل رباب زمینه ۹.۷ ۱۰:۳۰ ۵ ۵ ۴۹۳۹ ۲۲۴۹
۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ ای گل لاله من سیزده ساله من واحد ۴.۳ ۴:۳۵ ۵ ۵ ۱۸۵۳ ۱۷۲۵
۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ دل زمین گرفت آقا زمینه ۴.۸ ۵:۱۴ ۵ ۵ ۷۲۱۵ ۶۲۱۴
۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ راه ما طی گشت و در این دشت ماوا می کنیم واحد ۳.۶ ۳:۵۳ ۵ ۵ ۱۱۸۰۵ ۸۲۲۱
۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ منم گدای شما به رونمای شما زمینه ۲.۹ ۳:۰۵ ۵ ۵ ۴۳۵۶ ۴۵۱۸
۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ بسم الله بپوشید پیرهن مشکیا رو شور ۵.۹ ۶:۲۰ ۵ ۵ ۴۶۷۴۱ ۲۱۶۶۲
۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ نعره در گرگان کوفه شیر می زد زمینه ۵.۶ ۶:۰۰ ۵ ۵ ۱۶۵۱۰ ۵۷۸۲
۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ ای قاری قرآن من واحد ۲.۷ ۲:۵۳ ۵ ۵ ۱۰۲۳۲ ۶۲۸۲
۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ الهی بمیرم برای تو نازنین من دلبر بابا زمینه ۶.۵ ۷:۰۰ ۵ ۵ ۹۰۸۰ ۵۲۴۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ روی نیزه غریبی سر بابام نشسته شور ۶ ۶:۲۶ ۵ ۵ ۲۷۰۵۲ ۱۳۴۹۶
۱۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ دلم گره خورده دوباره سر زلفت آقا زمینه ۶ ۶:۲۹ ۵ ۵ ۸۳۴۸ ۵۵۵۵
۱۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ دشت کربلا پر از شمیم مجتباست زمینه ۸.۲ ۸:۵۲ ۵ ۵ ۶۶۰۰ ۴۶۰۵
۱۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ ای تو آیینه من ماه دیرینه من واحد ۵.۸ ۶:۱۴ ۵ ۵ ۶۶۷۴ ۵۰۸۵
۱۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ لباس رزم ندارد هنوز جنگ ندیده واحد ۲.۶ ۲:۴۵ ۵ ۵ ۶۷۷۴ ۴۵۲۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ شور محرم در سر ما شور ۳.۴ ۳:۴۲ ۴ ۴ ۱۱۱۴۹ ۴۴۴۰
۱۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ از دل شب در اومده تا صورت ماه خورشید شور ۲.۳ ۲:۲۸ ۵ ۵ ۶۷۶۶ ۵۱۵۳
۱۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ اشکامو پاک می کنم تا تو نا امید نشی زمینه ۸.۱ ۸:۴۵ ۵ ۵ ۶۶۷۰ ۵۵۸۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ من باغبان عشقم و گل می فروشم واحد ۱۱.۷ ۱۲:۴۶ ۵ ۵ ۱۰۶۵۴ ۷۰۰۰
۱۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ گل بی خار حسین آخرین یار حسین واحد ۴.۷ ۵:۰۱ ۵ ۵ ۱۲۳۳۸ ۶۷۱۴
۲۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ به خداوندی خدا اگر نبری منو به کربلا می میرم شور ۵.۳ ۵:۴۶ ۵ ۵ ۱۰۰۳۵ ۵۱۱۶
۲۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ امشب میان کوچه ها خانه به دوشم واحد ۳ ۳:۱۰ ۵ ۵ ۴۴۱۵ ۳۷۲۴
۲۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ نیلوفر باغ رویای من شور ۹.۲ ۹:۵۶ ۵ ۵ ۷۵۶۴ ۴۶۹۹
۲۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ پناه اهل حرم دلم می گیره پسرم زمینه ۸.۲ ۸:۵۵ ۵ ۵ ۶۰۶۶ ۴۶۳۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ آهسته برو به میدان ای میوه قلب من واحد ۲.۴ ۲:۳۱ ۵ ۵ ۷۳۵۴ ۴۴۲۹
۲۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ رود ای هاشمیان اکبر من میدان واحد ۴.۳ ۴:۳۹ ۵ ۵ ۵۷۶۸ ۴۵۳۵
۲۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ یل فاطمی گل سرمدی واحد ۴.۲ ۴:۳۳ ۴ ۴ ۷۴۴۲ ۴۶۵۱
۲۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ حسین کربلاتو عشقه حسین زائراتو عشقه شور ۴ ۴:۲۰ ۵ ۵ ۵۱۹۴ ۳۵۶۶
۲۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ با هزار و یک غم تو شبای محرم تو شور ۲.۷ ۲:۵۰ ۵ ۵ ۳۳۵۷ ۳۵۵۱
۲۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ ای شاخه شمشاد من شور ۹.۷ ۱۰:۳۴ ۵ ۵ ۴۸۹۶ ۳۸۶۹
۳۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ پاشو پاشو برادرم که تشنن اهل حرم زمینه ۷.۷ ۸:۲۰ ۵ ۵ ۶۸۸۰ ۴۹۴۶
۳۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ ای ساقی لب تشنگان واحد ۳.۵ ۳:۴۵ ۵ ۵ ۷۸۱۶ ۵۵۶۰
۳۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ ای ماه بی قرینه برادرم اباالفضل شور ۱۲.۱ ۱۳:۰۷ ۵ ۵ ۵۹۰۳ ۵۶۷۱
۳۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ بنگر ای ماه تمام کف زنان لشکر شام واحد ۶.۵ ۷:۰۴ ۵ ۵ ۸۰۱۳ ۵۷۱۹
۳۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ هم علمدار تو هستم هر گرفتار تو هستم شور ۷.۷ ۸:۲۰ ۵ ۵ ۷۷۱۴ ۴۸۶۳
۳۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ داداش اباالفضل از چه کنار علقمه به خون نشستی شور ۸.۶ ۹:۲۰ ۵ ۵ ۵۹۹۹ ۴۷۲۷
۳۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ می زنه قلب هیئتا به امید نگاه تو زمینه ۴.۶ ۵:۰۰ ۵ ۵ ۲۶۶۵ ۳۰۵۹
۳۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ زمین کرب و بلا شده پر از سوز دعا زمینه ۸.۲ ۸:۵۲ ۵ ۵ ۵۹۸۴ ۵۲۲۰
۳۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ امشب شب آخره عمر ثارالله است واحد ۷.۶ ۸:۱۴ ۵ ۵ ۲۹۷۶ ۳۳۶۹
۳۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ بازم دل پر خونه برات روضه می خونه روضه ۶.۳ ۶:۵۰ ۵ ۵ ۳۷۱۲ ۴۰۵۴
۴۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ غریب مادر بوی جدایی می رسه زین دشت و صحرا شور ۵ ۵:۲۱ ۴ ۴ ۱۴۸۳۷ ۱۰۲۱۴