گلچین مولودی ۱۳۸۷

گلچین مولودی ۱۳۸۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۵ قطعه، ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شب دومادیه فاتح خیبر شده سرود ۱۴.۲ ۱۵:۲۳ ۱ ۱ ۸۲۰۴ ۱۰۶۶۷
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۷ می طرب سبو پیمونه سرود ۷.۲ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۲۶۸۰ ۲۲۱۹
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۷ مژده ای شه مدینه سرود ۶ ۶:۲۸ ۲ ۲ ۴۹۵۲ ۱۷۲۴۰
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۷ دوباره امشب مدینه غوغاست سرود ۵.۷ ۶:۰۶ ۲ ۲ ۳۷۴۲ ۲۹۰۵
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شورشی تو سرم افتاد سرود ۴.۲ ۴:۲۹ ۳ ۳ ۱۰۱۲۲ ۸۵۷۹
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شده امشب دلم وادی اهل یقین سرود ۱۲.۷ ۱۳:۴۶ ۳ ۳ ۴۵۹۷ ۳۳۲۳
۷ گلچین مولودی ۱۳۸۷ یه سرود قشنگ پیچیده تو بین الحرمین سرود ۴.۹ ۵:۱۸ ۲ ۲ ۲۸۶۸ ۲۰۰۷
۸ گلچین مولودی ۱۳۸۷ عالم محو اربابم حسینه سرود ۷.۶ ۸:۱۲ ۳ ۳ ۶۳۵۷ ۵۹۴۰
۹ گلچین مولودی ۱۳۸۷ باید امشب بی قرار شیم سرود ۴.۴ ۴:۴۴ ۲ ۲ ۲۲۱۲ ۱۸۱۴
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۸۷ آخر قصه عالم اول قصه دنیاست سرود ۵ ۵:۲۵ ۲ ۲ ۱۸۹۱ ۱۹۲۷
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۸۷ آقام عباس فارس الحجازه سرود ۶.۲ ۶:۴۲ ۳ ۳ ۴۶۸۵ ۴۴۱۱
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۸۷ پیچیده صدای بارون اومده ماه دلامون سرود ۱۰.۴ ۱۱:۱۸ ۳ ۳ ۶۹۰۵ ۵۴۰۴
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شب درد و غم سحر شد سرود ۸.۴ ۹:۰۹ ۳ ۳ ۸۳۶۲ ۷۳۱۲
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۸۷ سینه ها پر از سروره سرود ۷.۹ ۸:۳۴ ۲ ۲ ۱۰۴۲۵ ۶۷۸۷
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۸۷ فرشته ها بیایید به خونه ولایت سرود ۵.۴ ۵:۵۲ ۲ ۲ ۵۹۵۸ ۲۹۱۶