گلچین مولودی ۱۳۸۷

گلچین مولودی ۱۳۸۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۵ قطعه، ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شب دومادیه فاتح خیبر شده سرود ۱۴.۲ ۱۵:۲۳ ۱ ۱ ۵۷۳۷ ۹۷۸۳
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۷ می طرب سبو پیمونه سرود ۷.۲ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۲۴۸۱ ۱۹۲۵
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۷ مژده ای شه مدینه سرود ۶ ۶:۲۸ ۲ ۲ ۴۸۷۷ ۱۶۹۷۷
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۷ دوباره امشب مدینه غوغاست سرود ۵.۷ ۶:۰۶ ۲ ۲ ۳۶۴۷ ۲۴۷۹
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شورشی تو سرم افتاد سرود ۴.۲ ۴:۲۹ ۳ ۳ ۹۸۸۰ ۸۲۲۴
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شده امشب دلم وادی اهل یقین سرود ۱۲.۷ ۱۳:۴۶ ۳ ۳ ۴۴۰۹ ۲۹۸۲
۷ گلچین مولودی ۱۳۸۷ یه سرود قشنگ پیچیده تو بین الحرمین سرود ۴.۹ ۵:۱۸ ۲ ۲ ۲۵۴۹ ۱۶۸۴
۸ گلچین مولودی ۱۳۸۷ عالم محو اربابم حسینه سرود ۷.۶ ۸:۱۲ ۳ ۳ ۶۱۲۷ ۵۶۰۳
۹ گلچین مولودی ۱۳۸۷ باید امشب بی قرار شیم سرود ۴.۴ ۴:۴۴ ۲ ۲ ۲۰۹۷ ۱۵۳۸
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۸۷ آخر قصه عالم اول قصه دنیاست سرود ۵ ۵:۲۵ ۲ ۲ ۱۷۴۲ ۱۶۳۷
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۸۷ آقام عباس فارس الحجازه سرود ۶.۲ ۶:۴۲ ۳ ۳ ۴۵۵۹ ۴۱۱۳
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۸۷ پیچیده صدای بارون اومده ماه دلامون سرود ۱۰.۴ ۱۱:۱۸ ۳ ۳ ۶۷۴۲ ۵۱۰۴
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شب درد و غم سحر شد سرود ۸.۴ ۹:۰۹ ۳ ۳ ۸۱۴۶ ۶۹۴۱
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۸۷ سینه ها پر از سروره سرود ۷.۹ ۸:۳۴ ۲ ۲ ۱۰۲۶۹ ۶۴۸۵
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۸۷ فرشته ها بیایید به خونه ولایت سرود ۵.۴ ۵:۵۲ ۲ ۲ ۵۵۹۶ ۲۶۵۳