گلچین مولودی ۱۳۸۷

گلچین مولودی ۱۳۸۷

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۵ قطعه، ۱ ساعت و ۵۹ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شب دومادیه فاتح خیبر شده سرود ۱۴.۲ ۱۵:۲۳ ۱ ۱ ۵۳۷۰ ۹۶۴۹
۲ گلچین مولودی ۱۳۸۷ می طرب سبو پیمونه سرود ۷.۲ ۷:۴۵ ۲ ۲ ۲۴۳۴ ۱۸۷۴
۳ گلچین مولودی ۱۳۸۷ مژده ای شه مدینه سرود ۶ ۶:۲۸ ۲ ۲ ۴۸۵۶ ۱۶۹۰۷
۴ گلچین مولودی ۱۳۸۷ دوباره امشب مدینه غوغاست سرود ۵.۷ ۶:۰۶ ۲ ۲ ۳۶۱۱ ۲۴۲۱
۵ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شورشی تو سرم افتاد سرود ۴.۲ ۴:۲۹ ۳ ۳ ۹۸۱۷ ۸۱۷۱
۶ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شده امشب دلم وادی اهل یقین سرود ۱۲.۷ ۱۳:۴۶ ۳ ۳ ۳۹۱۳ ۲۸۶۵
۷ گلچین مولودی ۱۳۸۷ یه سرود قشنگ پیچیده تو بین الحرمین سرود ۴.۹ ۵:۱۸ ۲ ۲ ۲۵۰۴ ۱۶۳۶
۸ گلچین مولودی ۱۳۸۷ عالم محو اربابم حسینه سرود ۷.۶ ۸:۱۲ ۳ ۳ ۶۱۰۴ ۵۵۴۸
۹ گلچین مولودی ۱۳۸۷ باید امشب بی قرار شیم سرود ۴.۴ ۴:۴۴ ۲ ۲ ۲۰۸۰ ۱۴۸۶
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۸۷ آخر قصه عالم اول قصه دنیاست سرود ۵ ۵:۲۵ ۲ ۲ ۱۷۲۴ ۱۵۹۰
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۸۷ آقام عباس فارس الحجازه سرود ۶.۲ ۶:۴۲ ۳ ۳ ۴۵۲۰ ۴۰۵۶
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۸۷ پیچیده صدای بارون اومده ماه دلامون سرود ۱۰.۴ ۱۱:۱۸ ۳ ۳ ۶۶۹۸ ۵۰۵۶
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۸۷ شب درد و غم سحر شد سرود ۸.۴ ۹:۰۹ ۳ ۳ ۸۰۹۴ ۶۸۸۱
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۸۷ سینه ها پر از سروره سرود ۷.۹ ۸:۳۴ ۲ ۲ ۱۰۲۴۲ ۶۴۱۹
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۸۷ فرشته ها بیایید به خونه ولایت سرود ۵.۴ ۵:۵۲ ۲ ۲ ۵۵۷۵ ۲۶۰۴