گلچین صفر ۱۳۸۸

گلچین صفر ۱۳۸۸

از جواد مقدم، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۸ کرب وبلا غروب شده بارون میباره زمینه ۷.۸ ۸:۲۵ ۴ ۴ ۳۶۰۱ ۲۷۴۳
۲ گلچین صفر ۱۳۸۸ بعد از چهل روز و شب ماه شب تارم زمینه ۴.۶ ۴:۵۸ ۴ ۴ ۱۲۴۳۵ ۸۴۳۸
۳ گلچین صفر ۱۳۸۸ دل من این پا و اون پا میکنی واحد ۱۳ ۱۴:۰۷ ۴ ۴ ۳۰۷۹ ۲۹۱۵
۴ گلچین صفر ۱۳۸۸ من که یک عمری دم ز عشق ناب زدم شور ۵.۴ ۵:۵۰ ۵ ۵ ۸۵۸۵ ۴۲۷۸
۵ گلچین صفر ۱۳۸۸ زهر کینه برا غمش طبیبه زمینه ۳.۳ ۳:۳۰ ۴ ۴ ۶۲۳۷ ۵۳۰۸
۶ گلچین صفر ۱۳۸۸ می ریزه از کنج لبم خون لخته های جگرم واحد ۶ ۶:۲۷ ۴ ۴ ۴۸۴۲ ۵۲۱۲
۷ گلچین صفر ۱۳۸۸ الهی بمیرم برای غریب شهر مدینه واحد ۴.۶ ۴:۵۶ ۴ ۴ ۷۳۷۱ ۶۳۲۱
۸ گلچین صفر ۱۳۸۸ غصه ها دوباره باز گرفته دلم رو در بر زمینه ۳.۱ ۳:۲۲ ۴ ۴ ۶۶۳۴ ۶۴۵۰
۹ گلچین صفر ۱۳۸۸ حرمت بد جوری غوغا میکنه واحد ۶.۴ ۶:۵۶ ۴ ۴ ۷۴۹۹ ۷۲۱۸
۱۰ گلچین صفر ۱۳۸۸ دختر سه ساله ات از غمایی که دیده پیره زمینه ۵.۲ ۵:۳۸ ۴ ۴ ۶۱۳۷ ۶۱۸۰
۱۱ گلچین صفر ۱۳۸۸ من فقط به عشق حرم توئه که زنده ام واحد ۶.۹ ۷:۲۹ ۴ ۴ ۲۱۷۳۹ ۹۸۵۲
۱۲ گلچین صفر ۱۳۸۸ ذکر تو آهنگ لبهای من شور ۵.۷ ۶:۱۲ ۴ ۴ ۴۰۹۹ ۲۷۰۸
۱۳ گلچین صفر ۱۳۸۸ تا عشق تو در وجود من دمیدی شور ۴.۷ ۵:۰۷ ۴ ۴ ۱۸۷۴ ۱۸۰۷
۱۴ گلچین صفر ۱۳۸۸ حریم کربلای تو بهترین حریمه شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۴ ۴ ۲۴۷۴ ۲۱۶۴
۱۵ گلچین صفر ۱۳۸۸ کربلا خواهی اگر از زینب کبری بگیر شور ۳.۶ ۳:۵۲ ۴ ۴ ۴۸۱۹ ۴۱۵۵
۱۶ گلچین صفر ۱۳۸۸ ای جامع الاوصاف الحق و الانصاف حسین خدای عشقی واحد ۵.۴ ۵:۴۷ ۴ ۴ ۲۳۹۶ ۲۰۶۰
۱۷ گلچین صفر ۱۳۸۸ موج اشک من و غم حرمت شور ۴.۷ ۵:۰۳ ۴ ۴ ۲۷۸۲ ۲۲۵۵
۱۸ گلچین صفر ۱۳۸۸ ارباب حرمت قبله ی دل من واحد ۳.۲ ۳:۲۳ ۴ ۴ ۴۰۳۹ ۲۴۸۲
۱۹ گلچین صفر ۱۳۸۸ در خلقت ماسوا سهیم است حسین شعرخوانی ۲.۹ ۳:۰۳ ۴ ۴ ۱۹۷۲ ۱۸۱۱
۲۰ گلچین صفر ۱۳۸۸ وقتی که دلتنگ و غمگینم عکس حرم تو میبینم شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۴۷۳۸ ۳۰۱۸