گلچین صفر ۱۳۸۸

گلچین صفر ۱۳۸۸

از جواد مقدم، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۵۴ دقیقه و ۲۰ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۸ کرب وبلا غروب شده بارون میباره زمینه ۷.۸ ۸:۲۵ ۴ ۴ ۳۶۵۵ ۲۸۰۳
۲ گلچین صفر ۱۳۸۸ بعد از چهل روز و شب ماه شب تارم زمینه ۴.۶ ۴:۵۸ ۴ ۴ ۱۲۴۹۸ ۸۵۰۴
۳ گلچین صفر ۱۳۸۸ دل من این پا و اون پا میکنی واحد ۱۳ ۱۴:۰۷ ۴ ۴ ۳۱۷۷ ۲۹۷۹
۴ گلچین صفر ۱۳۸۸ من که یک عمری دم ز عشق ناب زدم شور ۵.۴ ۵:۵۰ ۵ ۵ ۹۳۵۲ ۴۴۵۳
۵ گلچین صفر ۱۳۸۸ زهر کینه برا غمش طبیبه زمینه ۳.۳ ۳:۳۰ ۴ ۴ ۶۲۶۸ ۵۳۴۴
۶ گلچین صفر ۱۳۸۸ می ریزه از کنج لبم خون لخته های جگرم واحد ۶ ۶:۲۷ ۴ ۴ ۴۸۷۳ ۵۲۵۷
۷ گلچین صفر ۱۳۸۸ الهی بمیرم برای غریب شهر مدینه واحد ۴.۶ ۴:۵۶ ۴ ۴ ۷۴۸۴ ۶۳۶۴
۸ گلچین صفر ۱۳۸۸ غصه ها دوباره باز گرفته دلم رو در بر زمینه ۳.۱ ۳:۲۲ ۴ ۴ ۶۶۸۴ ۶۴۹۳
۹ گلچین صفر ۱۳۸۸ حرمت بد جوری غوغا میکنه واحد ۶.۴ ۶:۵۶ ۴ ۴ ۷۵۵۰ ۷۲۶۳
۱۰ گلچین صفر ۱۳۸۸ دختر سه ساله ات از غمایی که دیده پیره زمینه ۵.۲ ۵:۳۸ ۴ ۴ ۶۴۱۴ ۶۲۵۱
۱۱ گلچین صفر ۱۳۸۸ من فقط به عشق حرم توئه که زنده ام واحد ۶.۹ ۷:۲۹ ۴ ۴ ۲۲۲۸۰ ۱۰۰۰۲
۱۲ گلچین صفر ۱۳۸۸ ذکر تو آهنگ لبهای من شور ۵.۷ ۶:۱۲ ۴ ۴ ۴۲۲۹ ۲۷۷۰
۱۳ گلچین صفر ۱۳۸۸ تا عشق تو در وجود من دمیدی شور ۴.۷ ۵:۰۷ ۴ ۴ ۱۹۱۰ ۱۸۵۴
۱۴ گلچین صفر ۱۳۸۸ حریم کربلای تو بهترین حریمه شور ۴.۹ ۵:۱۶ ۴ ۴ ۲۵۲۵ ۲۲۲۳
۱۵ گلچین صفر ۱۳۸۸ کربلا خواهی اگر از زینب کبری بگیر شور ۳.۶ ۳:۵۲ ۴ ۴ ۴۹۰۲ ۴۲۰۱
۱۶ گلچین صفر ۱۳۸۸ ای جامع الاوصاف الحق و الانصاف حسین خدای عشقی واحد ۵.۴ ۵:۴۷ ۴ ۴ ۲۴۴۹ ۲۱۰۵
۱۷ گلچین صفر ۱۳۸۸ موج اشک من و غم حرمت شور ۴.۷ ۵:۰۳ ۴ ۴ ۲۸۴۰ ۲۳۰۸
۱۸ گلچین صفر ۱۳۸۸ ارباب حرمت قبله ی دل من واحد ۳.۲ ۳:۲۳ ۴ ۴ ۴۰۷۶ ۲۵۴۱
۱۹ گلچین صفر ۱۳۸۸ در خلقت ماسوا سهیم است حسین شعرخوانی ۲.۹ ۳:۰۳ ۴ ۴ ۱۹۸۵ ۱۸۶۲
۲۰ گلچین صفر ۱۳۸۸ وقتی که دلتنگ و غمگینم عکس حرم تو میبینم شور ۴.۶ ۴:۵۹ ۴ ۴ ۵۱۵۸ ۳۱۲۹