گلچین محرم ۱۳۸۸

گلچین محرم ۱۳۸۸

از جواد مقدم، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ قدم خمید رنگم پرید جونم دیگه به لب رسید واحد ۷ ۷:۳۴ ۶ ۶ ۲۱۱۸۳ ۱۶۷۵۱
۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ من اسیر توام ای امیر دلها واحد ۵.۶ ۶:۰۱ ۶ ۶ ۹۳۶۹ ۱۱۶۱۶
۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ امشب هوای گلشن احساس کرده ام شعرخوانی ۲.۲ ۲:۲۲ ۵ ۵ ۵۱۷۵ ۶۰۷۳
۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ شبای غم یه شبش خیلی عذابه شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۵ ۵ ۱۰۷۷۹ ۷۷۸۲
۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ در غم کرب و بلایش دل و جان بی تاب است شعرخوانی ۳.۱ ۳:۱۸ ۵ ۵ ۵۲۴۵ ۵۷۶۹
۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ وقتی که بابا زیر لگدها واحد ۸.۲ ۸:۵۱ ۵ ۵ ۳۶۴۵۵ ۲۰۴۱۷
۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ ملیکه عشق دلبر ارباب شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۶ ۶ ۶۵۶۶ ۵۵۷۶
۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ عیسی که مرده زنده کرد شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۶ ۶ ۷۳۴۸ ۷۵۳۷
۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ پاشو ای دلبرم ای علی اکبرم واحد ۵.۳ ۵:۴۳ ۶ ۶ ۳۷۹۴۱ ۱۷۲۹۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ لالا لالا گل بابا دیگه سقا نمیتونه آب بیاره واحد ۶.۲ ۶:۴۴ ۴ ۴ ۱۵۶۵۹۰ ۵۱۳۲۹
۱۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ یادگار داداش حسن واحد ۵.۵ ۵:۵۸ ۴ ۴ ۸۷۰۴ ۷۷۸۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ ارباب ارباب نوکریت مسندم تک ۳.۹ ۴:۱۲ ۴ ۴ ۳۱۰۱۶ ۱۰۲۶۶
۱۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ یا ثارالله یا وجه الله ای بهترین یار دلخواه شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۵ ۵ ۱۴۴۶۲ ۷۷۳۴
۱۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ من از نوکریت منسب دارم واحد ۶.۹ ۷:۲۷ ۴ ۴ ۳۷۲۴ ۴۴۴۷
۱۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ شد به زیر سقف روضه تو ارباب شور ۵.۹ ۶:۲۶ ۴ ۴ ۲۶۵۰۲ ۱۱۵۶۰
۱۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ با چشای خیس و غمگین می خونم از غم ارباب شور ۳.۶ ۳:۵۳ ۵ ۵ ۵۷۱۱ ۵۶۹۳
۱۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ بی تو بی دین و آیینم شور ۶.۴ ۶:۵۶ ۵ ۵ ۴۹۵۷ ۵۱۲۶
۱۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ بیایید با هم دعا کنیم خورشید دیگه بیرون نیاد واحد ۴.۵ ۴:۵۳ ۵ ۵ ۷۷۶۸ ۷۹۹۹
۱۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ عشقت محول الحول و الاحوال شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۶ ۶ ۴۹۶۴ ۵۱۰۹
۲۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ دوباره این دل هوای ناله داره شور ۳.۷ ۴:۰۱ ۵ ۵ ۵۱۱۶ ۶۱۷۷