گلچین محرم ۱۳۸۸

گلچین محرم ۱۳۸۸

از جواد مقدم، ۲۰ قطعه، ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ قدم خمید رنگم پرید جونم دیگه به لب رسید واحد ۷ ۷:۳۴ ۶ ۶ ۲۰۸۲۶ ۱۶۵۸۲
۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ من اسیر توام ای امیر دلها واحد ۵.۶ ۶:۰۱ ۶ ۶ ۹۲۵۶ ۱۱۴۹۵
۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ امشب هوای گلشن احساس کرده ام شعرخوانی ۲.۲ ۲:۲۲ ۵ ۵ ۵۰۸۹ ۵۹۸۸
۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ شبای غم یه شبش خیلی عذابه شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۵ ۵ ۱۰۵۱۶ ۷۶۳۳
۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ در غم کرب و بلایش دل و جان بی تاب است شعرخوانی ۳.۱ ۳:۱۸ ۵ ۵ ۵۱۶۸ ۵۶۷۸
۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ وقتی که بابا زیر لگدها زمین می افتم واحد ۸.۲ ۸:۵۱ ۵ ۵ ۳۵۱۲۵ ۱۹۹۹۵
۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ ملیکه عشق دلبر ارباب شور ۴.۳ ۴:۳۸ ۶ ۶ ۶۴۴۶ ۵۴۶۶
۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ عیسی که مرده زنده کرد شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۶ ۶ ۷۱۳۴ ۷۴۰۹
۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ پاشو ای دلبرم ای علی اکبرم واحد ۵.۳ ۵:۴۳ ۶ ۶ ۳۶۷۰۴ ۱۶۹۴۵
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ لالالا گل بابا دیگه سقا نمیتونه آب بیاره واحد ۶.۲ ۶:۴۴ ۴ ۴ ۱۴۹۱۴۷ ۴۹۶۵۱
۱۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ یادگار داداش حسن واحد ۵.۵ ۵:۵۸ ۴ ۴ ۸۵۹۲ ۷۶۷۲
۱۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ ارباب ارباب نوکریت مسندم تک ۳.۹ ۴:۱۲ ۴ ۴ ۳۰۴۳۱ ۱۰۰۶۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ یا ثارالله یا وجه الله ای بهترین یار دلخواه شور ۴.۶ ۴:۵۸ ۵ ۵ ۱۳۷۹۹ ۷۵۱۹
۱۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ من از نوکریت منسب دارم واحد ۶.۹ ۷:۲۷ ۴ ۴ ۳۶۵۶ ۴۳۴۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ شد به زیر سقف روضه تو ارباب روضه ۵.۹ ۶:۲۶ ۴ ۴ ۲۶۰۵۴ ۱۱۳۸۳
۱۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ با چشای خیس و غمگین می خونم از غم ارباب شور ۳.۶ ۳:۵۳ ۵ ۵ ۵۵۷۹ ۵۵۸۲
۱۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ بی تو بی دین و آیینم شور ۶.۴ ۶:۵۶ ۵ ۵ ۴۸۴۶ ۵۰۱۲
۱۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ بیایید با هم دعا کنیم خورشید دیگه بیرون نیاد واحد ۴.۵ ۴:۵۳ ۵ ۵ ۷۶۹۰ ۷۹۰۰
۱۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ عشقت محول الحول و الاحوال شور ۳.۴ ۳:۳۷ ۶ ۶ ۴۸۰۹ ۵۰۰۷
۲۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ دوباره این دل هوای ناله داره شور ۳.۷ ۴:۰۱ ۵ ۵ ۵۰۰۱ ۶۰۷۷