آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹

آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹

از الحاج أحمد باوي، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ثانیه

۱ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ شعاتب زماني ۷.۳ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۱۷۶۴ ۱۷۹۲
۲ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ مستشفى للإسلام ۵.۷ ۸:۱۰ ۰ ۰ ۱۰۴۸ ۱۲۳۹
۳ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ ظلام وحزن ۷.۵ ۱۰:۵۳ ۰ ۰ ۸۸۲ ۱۱۱۵
۴ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ كربلاء ۲.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۱۱۶۴ ۱۵۷۰
۵ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ شبه الكرار ۷.۸ ۱۱:۱۷ ۰ ۰ ۸۷۳ ۱۱۴۹
۶ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ حسين ۵.۵ ۷:۵۴ ۰ ۰ ۱۱۴۸ ۱۲۷۰
۷ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ حيدر يا حيدر ۵.۶ ۸:۰۰ ۰ ۰ ۱۴۶۶ ۱۴۲۸
۸ آلبوم جواب | محرم ۱۴۲۹ جواب ۳.۴ ۴:۴۹ ۰ ۰ ۹۸۴ ۱۳۰۹