گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج شهروز حبیبی، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت رقیه (س) نوحه ۹.۹ ۱۰:۴۶ ۰ ۰ ۱۱۹۴۱ ۲۹۲۵
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۹.۱ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۳۸۰۵ ۲۴۵۶
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۹.۷ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۴۳۸۶ ۲۸۶۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۴۵۰۲ ۳۴۶۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ قتلگاه نوحه ۸.۸ ۹:۳۱ ۰ ۰ ۲۴۱۸ ۱۸۱۱
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۵ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۲۱۸۶ ۱۷۵۸
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ قتلگاه روضه ۶.۵ ۶:۵۹ ۱ ۱ ۳۱۹۳ ۲۵۴۲