گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج شهروز حبیبی، ۷ قطعه، ۱ ساعت و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت رقیه (س) نوحه ۹.۹ ۱۰:۴۶ ۰ ۰ ۱۲۰۰۶ ۳۱۰۹
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۹.۱ ۹:۵۴ ۰ ۰ ۳۸۴۶ ۲۶۶۰
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۹.۷ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۴۴۴۰ ۳۰۶۲
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۶.۸ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۴۵۷۷ ۳۶۵۹
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ قتلگاه نوحه ۸.۸ ۹:۳۱ ۰ ۰ ۲۴۹۴ ۱۹۸۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۵ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۲۲۷۰ ۱۹۳۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ قتلگاه روضه ۶.۵ ۶:۵۹ ۱ ۱ ۳۲۵۵ ۲۷۳۳