گلچین محرم ۱۳۸۸

گلچین محرم ۱۳۸۸

از .، ۳۳ قطعه، ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ غیرتم ضرب المثله زمینه ۱.۱ ۳:۰۲ ۱ ۱ ۱۴۱۱۴ ۸۴۴۳
۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ شاهنشه عالم ای صاحب پرچم شور ۱.۹ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۱۱۴۷۲ ۷۵۷۸
۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ دل سرگردونم با عشق تو شور ۱.۹ ۵:۱۶ ۰ ۰ ۸۵۶۴ ۵۷۰۸
۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ الهی بمیرم برای غریب شهر مدینه واحد ۱.۱ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۱۰۴۰۹ ۶۵۹۰
۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ چه ذکریه این ذکر علی هر عقل نشون می کنه واحد ۱.۳ ۳:۳۷ ۰ ۰ ۶۳۹۷ ۴۴۴۵
۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ سینه می زنم پا علم تو به نیت حرم تو شور ۲ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۸۴۱۶ ۵۶۲۱
۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ خدایا از غم دلبر دل زارم شده پرپر واحد ۱.۸ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۸۶۴۶ ۵۳۳۷
۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ دل روایت می کند خاطره واحد ۱.۱ ۳:۰۱ ۰ ۰ ۵۶۳۳ ۴۲۷۰
۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ پر پرواز و امید عالمین واحد ۲.۲ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۵۷۱۳ ۴۳۵۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ اهل حرم تشنه لبن انا علیه راجعون ( نغمه خوانی ) ۲.۶ ۷:۱۹ ۰ ۰ ۴۵۹۷ ۳۸۱۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ شبه پیغمبر یا علی علی علی اکبر زمینه ۱.۴ ۳:۵۷ ۱ ۱ ۶۵۳۳ ۴۵۳۹
۱۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ تو جاده غم تو دلم شده مسافر شور ۱.۹ ۵:۳۰ ۰ ۰ ۴۹۳۱ ۴۰۵۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ ای روزگار ای روزگار میوه دل که چیدنی نیست واحد ۳.۹ ۱۱:۱۴ ۰ ۰ ۵۷۹۱ ۵۱۳۰
۱۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ هنوزم خیلیا حسین کربلاتو ندیدن واحد ۲.۲ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۵۲۶۷ ۴۷۴۸
۱۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ لیلای دل مادر لیلا علی شور ۱.۷ ۴:۴۸ ۰ ۰ ۹۹۷۴ ۶۹۴۹
۱۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ اباالفضل جان اباالفضل زمینه ۲.۳ ۶:۳۶ ۰ ۰ ۸۲۵۰ ۵۴۴۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ دوباره صحبت یه پهلوونه شور ۱.۵ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۳۹۶۰ ۴۲۲۳
۱۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ حسین جان ارباب منو دریاب واحد ۱.۴ ۴:۰۲ ۰ ۰ ۶۱۳۵ ۴۳۶۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ یا علی حیدر مددی واحد ۱.۳ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۳۳۹۵۴ ۱۰۰۷۲
۲۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ آرزومونه با یه پرچم سرخ یا حسین واحد ۱.۲ ۳:۲۶ ۰ ۰ ۲۵۴۹۲ ۸۲۱۸
۲۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ از شما فاصله دارم سینه پر گله دارم شور ۲.۲ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۳۶۹۵ ۳۶۹۳
۲۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ الهی قربونت مادر نزن پرپر زمینه ۳.۶ ۱۰:۱۲ ۰ ۰ ۵۶۸۵ ۴۶۴۷
۲۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ دل خدا گرفته و خون شده قلب عالمین واحد ۱.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۵۳۲۰ ۴۸۷۰
۲۴ گلچین محرم ۱۳۸۸ شب مهتاب دلا بی تاب زمین غم داره امشب واحد ۱.۴ ۳:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۱۲۷ ۶۴۸۵
۲۵ گلچین محرم ۱۳۸۸ سر به صحرا دل به دریا می زنم واحد ۱.۶ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۵۵۷۲ ۴۴۵۷
۲۶ گلچین محرم ۱۳۸۸ کربلا واویلا ای وای وای وای شور ۲.۵ ۶:۵۹ ۰ ۰ ۳۸۲۶ ۳۸۳۰
۲۷ گلچین محرم ۱۳۸۸ مرمل بدمایی مروه صفا منایی واحد ۲.۱ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۳۵۳۸ ۳۵۸۴
۲۸ گلچین محرم ۱۳۸۸ لک الوقا روحی فداک واحد ۱.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۲۷۹۸ ۳۲۱۷
۲۹ گلچین محرم ۱۳۸۸ ای عشق بی نهایت ای معنی شهامت واحد ۱.۴ ۳:۵۹ ۰ ۰ ۴۹۸۲ ۴۱۰۸
۳۰ گلچین محرم ۱۳۸۸ اگه راه خونتو بلد نبودم شور ۲.۴ ۶:۴۸ ۰ ۰ ۳۵۱۳ ۳۷۴۴
۳۱ گلچین محرم ۱۳۸۸ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۵.۳ ۱۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۹۶۶ ۳۷۳۲
۳۲ گلچین محرم ۱۳۸۸ روضه حضرت قاسم (ع) روضه ۷.۲ ۲۰:۴۸ ۰ ۰ ۳۱۳۷ ۳۶۹۶
۳۳ گلچین محرم ۱۳۸۸ روضه امام حسین (ع) روضه ۶.۴ ۱۸:۳۳ ۰ ۰ ۴۰۲۵ ۴۳۹۷