گلچین صفر ۱۳۸۶

گلچین صفر ۱۳۸۶

از حاج مهدی مختاری، ۱۱ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۶ تو نباشی کل فلک نیست شور ۳.۲ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۷۸۴ ۱۵۶۷
۲ گلچین صفر ۱۳۸۶ توی تاریکی قلبم عشق تو چراغ راهه شور ۴.۶ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۵۶۲ ۱۳۵۰
۳ گلچین صفر ۱۳۸۶ ساده و بی بهونه دل شده مست دلبر شور ۱.۱ ۱:۰۸ ۰ ۰ ۶۳۷ ۱۳۱۷
۴ گلچین صفر ۱۳۸۶ ساقیم من که مشکم بیش از جونم عزیزه واحد ۵.۴ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۲۵ ۲۵۲۸
۵ گلچین صفر ۱۳۸۶ کرب و بلا دلمو بی تاب می کنی شور ۲.۳ ۲:۲۴ ۰ ۰ ۷۷۶ ۱۳۱۱
۶ گلچین صفر ۱۳۸۶ سلام ای پسر حضرت زهرا واحد ۵.۲ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۳۱۳۶ ۱۸۳۷
۷ گلچین صفر ۱۳۸۶ پای عشقت ای امیر کربلایی واحد ۲.۱ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۸۹۳ ۱۴۲۵
۸ گلچین صفر ۱۳۸۶ بزم عشق تو شلوغه پر فروغه شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۹۷۱ ۱۳۲۴
۹ گلچین صفر ۱۳۸۶ ساقیم من که مشکم بیش از جونم عزیزه واحد ۶.۵ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۴۳۸۴۴ ۱۲۳۷۷
۱۰ گلچین صفر ۱۳۸۶ عشق جون دادنم برای تو دیدن کربلای تو زمینه ۶ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۶۱۷ ۱۳۰۷
۱۱ گلچین صفر ۱۳۸۶ دست خالی آمدم با دست خالی می روم واحد ۶ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۷۳۵ ۱۳۸۷