گلچین صفر ۱۳۸۶

گلچین صفر ۱۳۸۶

از حاج مهدی مختاری، ۱۱ قطعه، ۵۰ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۸۶ تو نباشی کل فلک نیست شور ۳.۲ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۸۱۱ ۱۷۴۲
۲ گلچین صفر ۱۳۸۶ توی تاریکی قلبم عشق تو چراغ راهه شور ۴.۶ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۶۱۲ ۱۴۹۶
۳ گلچین صفر ۱۳۸۶ ساده و بی بهونه دل شده مست دلبر شور ۱.۱ ۱:۰۸ ۰ ۰ ۶۹۷ ۱۴۵۵
۴ گلچین صفر ۱۳۸۶ ساقیم من که مشکم بیش از جونم عزیزه واحد ۵.۴ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۵۷ ۲۷۱۵
۵ گلچین صفر ۱۳۸۶ کرب و بلا دلمو بی تاب می کنی شور ۲.۳ ۲:۲۴ ۰ ۰ ۸۴۱ ۱۴۵۷
۶ گلچین صفر ۱۳۸۶ سلام ای پسر حضرت زهرا واحد ۵.۲ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۳۳۸۹ ۲۰۰۲
۷ گلچین صفر ۱۳۸۶ پای عشقت ای امیر کربلایی واحد ۲.۱ ۲:۱۲ ۰ ۰ ۹۴۳ ۱۵۸۷
۸ گلچین صفر ۱۳۸۶ بزم عشق تو شلوغه پر فروغه شور ۴.۲ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۱۰۲۸ ۱۴۸۲
۹ گلچین صفر ۱۳۸۶ ساقیم من که مشکم بیش از جونم عزیزه واحد ۶.۵ ۷:۰۰ ۰ ۰ ۴۶۲۸۱ ۱۲۹۶۲
۱۰ گلچین صفر ۱۳۸۶ عشق جون دادنم برای تو دیدن کربلای تو زمینه ۶ ۶:۲۸ ۰ ۰ ۶۵۵ ۱۴۶۱
۱۱ گلچین صفر ۱۳۸۶ دست خالی آمدم با دست خالی می روم واحد ۶ ۶:۲۹ ۰ ۰ ۷۸۸ ۱۵۳۹