گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج شهروز حبیبی، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت رقیه (س) نوحه ۸ ۸:۳۹ ۹ ۹ ۲۶۲۲ ۳۱۲۸
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۷.۶ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۳۸۵۵ ۵۹۶۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۶.۴ ۶:۵۴ ۹ ۹ ۲۵۷۱ ۴۳۱۷
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۶.۵ ۷:۰۴ ۱ ۱ ۴۲۱۷ ۸۲۶۹
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۱۱.۷ ۱۲:۴۲ ۹ ۹ ۳۷۰۸ ۳۴۰۹
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ وداع امام حسین (ع) نوحه ۶.۷ ۷:۱۵ ۱ ۱ ۱۲۳۸۷ ۸۳۴۷
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ شام غریبان نوحه ۶.۹ ۷:۲۶ ۸ ۸ ۱۴۱۲ ۲۹۳۸
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اصغر (ع) روضه ۶.۴ ۶:۵۷ ۱ ۱ ۲۲۷۲ ۵۹۰۴
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اکبر (ع) روضه ۵.۱ ۵:۲۸ ۹ ۹ ۲۰۳۵ ۳۱۳۷
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۶.۴ ۶:۵۳ ۱ ۱ ۳۴۸۸۵ ۱۳۸۷۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ قتلگاه روضه ۶.۸ ۷:۲۱ ۹ ۹ ۱۱۷۳ ۱۹۸۸