گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج شهروز حبیبی، ۱۱ قطعه، ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه و ۵۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت رقیه (س) نوحه ۸ ۸:۳۹ ۹ ۹ ۲۵۶۳ ۲۹۷۵
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۷.۶ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۳۸۰۰ ۵۸۲۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۶.۴ ۶:۵۴ ۹ ۹ ۲۴۸۲ ۴۱۶۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۶.۵ ۷:۰۴ ۱ ۱ ۴۰۵۳ ۸۱۲۶
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۱۱.۷ ۱۲:۴۲ ۹ ۹ ۳۶۶۸ ۳۲۶۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ وداع امام حسین (ع) نوحه ۶.۷ ۷:۱۵ ۱ ۱ ۱۲۱۶۹ ۸۱۷۹
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ شام غریبان نوحه ۶.۹ ۷:۲۶ ۸ ۸ ۱۳۵۰ ۲۷۸۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اصغر (ع) روضه ۶.۴ ۶:۵۷ ۱ ۱ ۲۱۸۹ ۵۷۷۴
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت علی اکبر (ع) روضه ۵.۱ ۵:۲۸ ۹ ۹ ۱۹۴۷ ۲۹۹۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ حضرت اباالفضل (ع) روضه ۶.۴ ۶:۵۳ ۱ ۱ ۳۳۶۸۰ ۱۳۶۵۴
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ قتلگاه روضه ۶.۸ ۷:۲۱ ۹ ۹ ۱۱۳۲ ۱۸۴۸