آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴

آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴

از عبدالأمير البلادي، ۸ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ فاز الشهيد ۸ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۲۵۳۸ ۳۲۲۰
۲ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ آل أمية ۹ ۶:۳۱ ۰ ۰ ۱۷۷۳ ۲۶۹۸
۳ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ وين الزوّار ۷.۵ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۱۸۴۰ ۲۲۴۴
۴ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ يا خويه ۱۰.۹ ۷:۵۳ ۰ ۰ ۱۷۶۴ ۲۷۸۸
۵ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ لا تنازل ۹.۵ ۶:۵۴ ۰ ۰ ۱۷۰۱ ۲۰۱۲
۶ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ نياشين البطل ۱۱.۱ ۸:۰۵ ۰ ۰ ۱۵۹۴ ۱۸۷۶
۷ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ حسين ثارالله | فارسی ، عربی ۷.۲ ۵:۱۲ ۱ ۱ ۳۰۰۴ ۳۶۹۷
۸ آلبوم فاز الشهيد | محرم ۱۴۳۴ الله أكبر ۱۱.۴ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۱۶۰۶ ۱۸۵۱