جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰

جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰

از سید ندیم رضا سرور، ۹ قطعه، ۱ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Jahan Hussain Wahan | جھاں حسین وھاں لا اله الا الله ۱۱.۳ ۱۲:۱۰ ۰ ۰ ۵۴۴ ۶۰۴
۲ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Abbas Ajao ۴.۹ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۲۹ ۵۳۷
۳ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Achey Merey Baba ۸.۴ ۸:۵۷ ۰ ۰ ۱۶۲ ۵۲۶
۴ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Aey Azadar e Hussaini ۸.۳ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۱۳۳ ۵۱۳
۵ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Haye Ghazab Hogya ۶.۷ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۱۳۱ ۴۸۵
۶ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Haye Mere Hussain o Hassan ۵.۵ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۱۷۳ ۵۴۵
۷ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Kayo Matam Hussain Jo ۵.۸ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۲۰۰ ۵۲۸
۸ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Medah Haq Barhda ۷.۸ ۸:۱۸ ۰ ۰ ۱۶۰ ۵۹۳
۹ جھاں حسین وھاں | محرم ۲۰۱۰ Yad e Kal Khair | ید یکل خیرر ۹.۵ ۱۰:۰۹ ۰ ۰ ۱۵۷ ۵۳۱