شهادت حضرت زینب (س)
مریم آل پیمبری زینب
دیر رسیدم من ...
به سمت گودال از خیمه دویدم من
عشق فقط اربابه
امونمو برید همون که معجر دخترت رو کشید
صلو علی بنت المرتضی
مگه از خاطرم میره روی نیزه تو رو دیدم
دیر رسیدم من ...
به سمت گودال از خیمه دویدم من
عشق فقط اربابه
دلم گرفته دلم برا دیدن مادرم گرفته