ایام فاطمیه
چی میشه قدم بذاری
پاشو خانم خونم گرفته دلم
بریم مدینه خونه مولا
ای خلایق خاک فرزندان تو
کو به کو منزل به منزل دیده را دریا کنم
دو ماه و نیمه گوشه خونه
ای کاش روضه مادر انقدر داغ نبود
حوریه سوخت در آتش
میون باغچه دلا بارون نم نم می زنه
ای وای دلم خونه
ماه داره گریه می کنه برای علی