وفات حضرت خدیجه (س)
زبان به مدحت بانوی عشق می چرخد
عمریست دل تو خانه غم باشد
دلم می خواست امشب اشک چشمم را خبر می کرد
خدیجه نی نای تو از نوا افتاد
زن می تواند بشکند شب را
بخوان خدای نبی را بخوان خدای خدیجه
سنگ صبور قلب طاهایی خدیجه
دمعة خديجة
مادر زهرا کجا میری از کنار احمد
اسلام محمد را یاوری
زیر باران رحمتم امشب
مناجات الهی
حتی اگر نبخشد این چشم تر می ارزد
از ما جفا بسیار دیدی و وفا نه
گفتی که گنه کنی به دوزخ برمت
باز کن درب منم منم یا رب
از گرد ره رسیده ام و آخر شب است
رسیده دل خسته عبد پریشونت
بدم مرا به پیمبر ببخش یا الله
الهي مذ لجأت أليك
يا منزل الرحمات | با زیرنویس فارسی
ألف حكاية
ربّي معي