شهادت حضرت امیرالمومنین (ع)
دل یتیما دیگه می میره
گریه نکن بابا بالا سرم امشب
شب قدر است و باز بی قدرم
جهان به کام عدم بود یا علی می گفت
هر کس برای توبه مصمم نمی شود
ابکی لخروج نفسی
غلام بن غلامم من کریم بن کریمی تو
علی تنها وسط یه جاده
بازم دستمو رو سرم گرفتم
مظلوم عالم یعنی اونی که دو دستش بسته است
شب های غربت
مناجات الهی
من اومدم دوا بشه دردم
آلوده دامن خود را رساندم
گناه آمده ام تا مرا ثواب کنی
بدون بودن تو رنج بی حساب منم
امشب که شب قدر و شب راز و نیازه
عمر با غفلت گذشت و صرف قیل و قال شد
اگر عبد گنه کارم تو را دارم چه غم دارم
خداحافظ ای سفره سبز افطار
الهي مذ لجأت أليك
امشب دلم هوای گریه داره
يا منزل الرحمات | با زیرنویس فارسی