ایام فاطمیه
بخون از تو چشمام تو شرمندگیمو
برای روضه زهرا به خدا یک جمله بسه
قامت خمیده بود ولی سرفراز بود
رفتی و پژمردنمو ندیدی
تو داری میری
عمریست با عنایت تو گریه می کنم
خدا هم برای غمش بی قراره
روضه کوچه خودش اندازه صد سال حرفه
اگر می خواستی سوزی در آتش حاصل ما را
عطر چادرت عطر یاسه
روضه خوندن از در و دیوار سخته