ورودیه محرم
به تموم زائرای کربلا ایوالله
کربلات قبله همه نوکراس
دل تموم نوکرا دیوونه های کربلا
قدرت عالم یا اباالفضل
صلی الله علیک یا مظلوم
الحمدالله که رسیدم به محرم دوباره
من که می دونم این عشق رو تو بودی که شروع کردی
دوباره به داد قلب من رسیده حسین
پدرم خادم دربار حسین
السلام محرم الحرام
خدا رحمت کنه اونکه منو تو روضه آورده