عید غدیر
به افتخار حیدر و به برکت غدیر خم
به نام نامی حضرت حیدر
آفریده شدم من برای حیدر
من ماجرا خوب یادم هست
ما مست تولای تو هستیم ولا غیر
هوای باغ زیر چتر مژگانش طراوت داشت
تو لطف بی پایانی
سر سفره تو مهمونم علی
ای دین و زندگی من مولا
ناد علی یاد علی
ها علي بشر کیف بشر