مشایه ( پیاده روی اربعین )
زندگیم حسین ترانه بچگیم حسین
با یه سلامی به تو می رسه
خاک پای زائراتم
باز زدم آقا به تو رو
یا حسین برکت زندگیم از این روضه هاست
خاک پای زائراتم
من وسط دو بارگاه
صوت الملايين | عربی ، فارسی ، ترکی ، اردو
نفس نفس با حسین
دوباره حال قلبمو نگات عوض کرد
رو بال فرشته ها دارن میان زائرا