میلاد حضرت رقیه (س)
میخونه پر سائل شد
رسیدی دنیا شده رویایی
شب شب شیدایی این دل بی تابمه
السلام ای حقیقت الزینب
تا طلوعت کمی هویدا شد
رقص مستی می کنم در خونه حسین
منم و آسمان زیبایی
میخونه پر سائل شد
مجنون رقیه امو به خود می بالم
دار و ندارم به زیر پات
شب شب شیدایی این دل بی تابمه