مناجات الهی
رسیده دل خسته عبد پریشونت
بدم مرا به پیمبر ببخش یا الله
آب رو خرج آبرو کردم
گرچه پرم وا می شود با ذکر استغفارها
گناه آمده ام تا مرا ثواب کنی
بدون بودن تو رنج بی حساب منم
گرچه من را می توانی زود از سر وا کنی
الهي مذ لجأت أليك
يا منزل الرحمات | با زیرنویس فارسی
ألف حكاية
ربّي معي