میلاد حضرت زینب (س)
از غلام خانه اش مولا اگر یادی کند
کیست بعد از فاطمه بانوی والا زینب است
با خبر کرد نسیمی همه دنیا را
زینبی را که می شناسم من
مژده بده حسین رو یار نگار اومده
اگر یه قطره از بزرگی تو انشا بشه
دلم سرگردونه شبیه مجنونه | فارسی ، عربی
مژده بده حسین رو یار نگار اومده
من کجا ماه کجا کل دنیا کجا
هم نام جام و باده ام
دلم سرگردونه شبیه مجنونه | فارسی ، عربی
ایام فاطمیه
جان چیست تا کنیم به قربان فاطمه
وای مادر به خدا می زنه بال و پر
اشکم به رخ خونم به دل آهم به سینه است
جای ناله زدن آماده کنید
داره خودش رو می زنه
خداحافظ صدای گریه هر شب
از چوب خون تازه روان شد به روی خاک
وای مادر به خدا می زنه بال و پر
روی زانوم رفتی از دستم
ساکت و بی حوصله ای
فاطمیه عزای اهل آسمونه