میلاد حضرت اباالفضل العباس (ع)
دلخواه منی و ماه منی
شب جشن شب اربابه
ارتش حسین به خط یل اصحاب اومد
اگه تو نبودی ایثار و وفا مصداقی نداشت
ای بر علی ثمر
باز به نامش من و شور و شیدایی
هرچند که در عشق به وسواس رسیدیم
زمستونم بهاری شد
اگه گره داری
من پی درمون اومدم خونه اباالفضل
سلام یار و یاور حسین
میلاد امام سجاد (ع)
زمستونم بهاری شد
شب جشن شب اربابه
علی بن حیدری دل ما رو می بری
من روز و شبمو تو فکر تو باشم
مادر شدن سیده نساء العالمین
دوباره وحی دوباره نگاه پیغمبر
سروری و ارباب زاده مست نوکریته ایران
زمستونم بهاری شد
شب شب زین العابدینه
من روز و شبمو تو فکر تو باشم
مادر شدن سیده نساء العالمین