میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)
ندا جاء الحق رسید بین آسمونا
یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا
این ماه ربیع است که دل برده به یغما
السلام علیک یا رسول الله
محضرت قیام می کنم اباالزهرا
از اون بالا دارن میان فرشته ها
اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد
نسیم رحمت می رسه دوباره
عزیز عالم اومده شرف آدم اومده

شادمانه ربیع الاول

گلچین مولودی ، سرود و مدح
شادمانه ربیع الاول
حقیقته راه علی
تویی اون آقا که حتی خدا نازش رو خریده
نور مصلی یا علی یا علی یا علی
یا امین الله فی ارضه
داریم به دل گرمی طوفان نجف را
عاشق صحن و سرای علیم
راه غیر علی میره به بن بست
حیدر همه عاشق و تویی دلبر
علی صفات حق علی برکات حق
ای وجه خدا علی
حیدریم قلندرم