میلاد حضرت علی اکبر (ع)
تو زاده لیلی و ما زاده مجنونیم
گفتند بهشتی كه نباشی برهوت است
بسم خالق مجنون
خوش قد و بالا جوون لیلا
از تبار یاسی
مجنون به هوات در به دره
پا تا سر پیغمبر
ای نور جمال پیغمبر
مولازاده باید خودش مولا باشه
خوش قد و بالا جوون لیلا
از تبار یاسی