شهادت امام حسن عسکری (ع)
یازده بار جهان گوشه زندان کم نیست
سینه می زنم شب شهادت
زهر افتاده به جان جگرم مهدی جان
بیا مهدی جان کنارم
وای از غم زهر جفا
کیستم من گوهر ده بحر نور کبریایم
امام عسکری سلام دارم میام زائر سامرا بشم