وفات حضرت معصومه (س)
دل خواهرت چه بی قراره
کرامت هست آنجایی که سائل می شود پیدا
قرار بود بیایی کبوترش باشی
ضربان قلب سلطانی
تو حرمت خدایی دل آرومه
تو حرمت خدایی دل آرومه
حضرت خورشید چشمم خاک پات
دم آخر بی تو چشم من گریونه
آبرومه شدم گدای حضرت معصومه
خیلی آرومه قلب پر درد بی بی معصومه
غم دوری از رضا سخته ولی