ایام فاطمیه
پناه بر خدا عده ای با بغض حیدر اومدن
سخته ندیدنت سخته بدون تو
تا که نفست می گیره نفس علی هم میره
أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا رَبَّنَا
هوا گرگ و میشه
آتیش غم به دلم افتاده
نرو بمون دلخوشی حیدر
حالت زاره چشمات تاره
صلی الله علی حضرت خیرالنساء
دستم از کار افتاده حال منو می بینی
جانم به لب رسیده ز آه تو یا علی