اربعین حسینی
یک اربعین با روضه هایت گریه کردم
چقده تو این چهل روز بی تو سختی کشیدم
یابن زهرا رو سوی کرب و بلا آورده ام
رسیدم برادر تا شام بلا
چهل روزه پاییزی که هر ثانیه اش مثل یک سال گذشت
یابن زهرا رو سوی کرب و بلا آورده ام
رسیدم حسین به کرب و بلا
من زینبم از صحنه های جنگ اومدم
یه اربعینه که از تو دورم
این چهل روزه که پریشونم
سلام عزیز پرپرم