شهادت امام حسن عسکری (ع)
باید که دنیا فصل در فصلش خزان باشد
اونایی که به دلهامون حبیبن
اباصالح عزاداری لباس غم به تن داری
زده به آتیش به جون من زهر کینه بیا مهدی
هنوز که هنوزه برا من عجیبه
ای کاش غریب نمی موندی
یازده بار جهان گوشه زندان کم نیست
اونایی که به دلهامون حبیبن
امام زمان تو روضه بخوان
هنوز که هنوزه برا من عجیبه
زده به آتیش به جون من زهر کینه بیا مهدی