میلاد امام رضا (ع)
دوباره اذن دخول و دوباره بوی حرم
تشنه بودیم که باران نجف را دیدیم
ماه افلاک و شاه زمینی
ای شرط لا اله الا الله
جلو ایوون طلا می زنم
رو سیاه آمدم فقیر توام
کوبیده ام کلون دری را ز کودکی
جونم وای عمرم بی تابم
کرامتت بی حد و بی مرزه
رو سیاه آمدم فقیر توام
چه خوبه که تو اومدی