شهادت امام صادق (ع)
نه حرم داره نه رواقی
شیخ الائمه صاحب مکتب است
نیمه شب و تنهایی
در بستری ولی تن تو پا نمی خورد
مهدی دلش در ماتمه
جلو چشمام در می سوزه دلم آروم نداره
شدی شهید ولی پیکر تو دست نخورد
این اولین بار نیست مدینه رو ماتم گرفته
این شبا مدینه چه خلوته وای من
من شنیدم خانه ات آتش زدند
مدینه از قدیما نامهربونه با ما