مشایه ( پیاده روی اربعین )
لکل زاير
زائر کرب و بلا حق شفاعت داره
قدم قدم | عربی ، فارسی
امیری یا حسین | به همراه محمد معتمدی
ما اريد ايامي
درسته که اسم ما میون زائرا نبود
عاشق
امیری یا حسین
نفس نفس زنون میون عاشقات
قدم قدم | عربی ، فارسی
عين الله ترعاكم
اربعین حسینی
لکل زاير
بیلدیم سوسوزلوغو
زینبدی شیر زن
ای غایب از نظر نظری کن به خواهرت
منم که زیر پر و بالم آسمانم بود
سر خاک تو بی خبر آمده ام
من عادتم شده هر روز برای تو
بعد یه عالمه بلا و درد و غم کشیدن
من عادتم شده هر روز برای تو
مونده عقده تو دلم این بارم نشد برم
درسته که اسم ما میون زائرا نبود